Ett rekordår för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar är en viktig del i Stockholms infrastruktur, en knutpunkt för passagerare och gods. Under 2009 reste över 12 miljoner passagerare och över 7 miljoner ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafiken genererade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta i Stockholms län varje år.

Idag offentliggörs årsredovisningen för Stockholms Hamnar. Den visar att koncernens omsättning uppgick till 656,2 Mkr, resultat efter finansiella poster uppgick till 35,8 Mkr och rörelseresultatet motsvarade 56,6 Mkr. Det får anses vara ett mycket gott resultat med tanke på den finansiella kris och extrema lågkonjunkturen som präglade 2009.

– Jag är glad att se att intresset för Stockholm som turiststad avspeglas tydligt i hamnens verksamhet. Under året har vi tagit emot 447 000 internationella kryssningsresenärer vid stadens kajer. Den totala passagerartrafiken gav förra året Stockholm omkring 5,5 miljarder kronor i intäkter, alltså hela 20-25 procent av stadens turistintäkter, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd och styrelseordförande i Stockholms Hamnar (M).

Både den internationella kryssningstrafiken och färjepassagerarna slog rekord och totalt reste över 12 miljoner passagerare via Stockholms Hamnar. Godset som går med färjorna till och från våra tre hamnar påverkades dock kraftigt av lågkonjunkturen. En liknande utveckling kan ses när det gäller containervolymerna. Totalt minskade omsättningen av gods med 16 procent.

– Det är oerhört glädjande att vi, trots fjolårets lågkonjunktur, i princip lyckats bibehålla både omsättning och lönsamhet från 2008 . En stor del av passagerarframgången står rederierna för med sina satsningar på nya fartyg och produkter i Östersjön. Trots de tuffa tiderna har även containerrederiet Unifeeder valt att anlöpa Stockholm under 2009 och Hutchison Port Sweden som tog över driften av vår containerterminal under året arbetar aktivt i marknaden. Vi är bara i början av det nya året, men skönjer en uppgång även på godssidan, säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar.