WWF belönas med årets Miljöboj

Varje år delar Stockholms Hamnar ut priset Miljöbojen till en organisation som visat starkt engagemang i miljöfrågor och sjöfart. I år tilldelas utmärkelsen Världsnaturfonden (WWF) för att framgångsrikt ha granskat, informerat och väckt debatt kring fartygens avfallsutsläpp och hamnarnas möjlighet att ta emot svart- och gråvatten.

– Världsnaturfonden visar styrkan i samarbetet mellan engagerade medborgare, företag och politiken. Genom att alla samarbetar kan vi nå målen och åstadkomma verkliga resultat för miljön i Östersjön, säger Ulla Hamilton (m), Stockholms miljö- och trafikborgarråd och ordförande i Stockholms Hamn AB.
 
Priset delades ut av Ulla Hamilton på måndagen den 7 december i samband med en lunch för representanter från sjöfarten ombord på Teaterskeppet i Stockholm.
 
– Vi är mycket glada och hedrade att vårt arbete uppmärksammas med Miljöbojen. Det sporrar oss att fortsätta arbeta för ett stopp av dumpning av avfallsvatten till sjöss, för fler och bättre mottagningsanläggningar och för ett friskare Östersjön, säger Åsa Andersson, programchef för Svensk natur och Östersjön på WWF.
 
WWF har under flera år arbetat med rederier och kryssningsfartyg för att stoppa dumpning av avfallsvatten i Östersjön. Som en följd har kryssningsrederiernas branschorganisation, European Cruise Council (ECC), beslutat att avfallsvatten och toalettavfall inte längre får dumpas i havet. En förutsättning är att hamnarna kan leva upp till kraven på mottagningsanläggningarna.
 
– Stockholms Hamnar ligger långt fram i miljöarbetet, speciellt när det gäller mottagningsanläggningar. Men i många andra hamnar runt Östersjön behövs skärpta krav och förbättringar, avslutar Åsa Andersson.