Stuveriverksamheten i Stockholm får nya ägare

Torsdagen den 17 december godkände Stockholms Hamnars styrelse försäljningen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB (Stuvab) till Logistikentreprenader Sverige AB. Stockholms Hamnar fick 2007 i uppdrag av Stockholms Stad att bolagisera och sälja Stuvab.

Efter en försäljningsprocess som pågått under sommaren och hösten 2009 har Logistikentreprenader valts som köpare. Företaget är specialiserat på bemannings- och entreprenadlösningar inom logistik, lager och industri och har 300 anställda.

– Försäljningen av Stuvab är en win-winsituation. Det är en bra affär för Stockholms Hamnar och det ger stuveribolaget och dess medarbetare möjlighet att utveckla verksamheten, inte bara i Stockholm, utan även i övriga delar av landet, säger Ulla Hamilton (m), Stockholms miljö- och trafikborgarråd, och ordförande i Stockholms Hamn AB.

– Vi ser samarbetet med Stockholms Hamnar som en viktig del i det arbete vi gjort de senaste åren för att bli en stark kunskapsbaserad aktör inom logistiksektorn. Tillsammans med Stockholms Hamnars medarbetare och erfarenhet av hamnlogistik har vi stora möjligheter att utveckla bolaget med nya affärer. Det säger Lars-Göran Ahlberger, vd, Logistikentreprenader Sverige AB.

Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige planerar att ta beslut om överlåtelsen under januari respektive februari 2010. Tillträde till bolaget förväntas ske under våren 2010.

Stuvab är ett dotterbolag till Stockholms Hamn AB och består av 48 anställda och omsätter 52 miljoner kronor.