Renoveringsprojekt fick hedersomnämnande

Måndag den 1 juni 2009 tilldelades Stockholms Hamnar ett hedersomnämnande för renoveringsprojektet Skeppar Svinfot - den tidigare Shell-stationen på Strandvägen i Stockholm.

Renoveringsprojektet, som fått dess namn efter fastigheten – Skeppar Svinfot – anmäldes av Studio 1-11 arkitekter till ROT-priset. Bidraget gick vidare och blev ett av sex nominerade företag. En vinnare utsågs, Lydmar Hotel i Södra Blasieholmshamnen och Stockholms Hamnar fick ett hedersomnämnande.

Varje år arrangerar Stockholms Byggmästarförening ROT-pristävlingen. Priset började delas ut 1990 och är ett pris som tillkommit för att främja ombygganden i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Tidigare vinnare till ROT-priset är bland annat Zinkendammsskolan och Sickla Galleria.

Motiveringen till hedersomnämnandet:
”Den unika bensinmacken har på ett pietetsfullt sätt renoverats och fått nytt liv som rese- och turistbyrå åt Visit Skärgården. Den ursprungliga tanken att hålla glaskroppen fri från anslutande täta väggar för att skapa en transparant byggnad har återställts. Stor omsorg har lagts ned när det gäller detaljer och detaljutformning såsom nytillverkade stålpartier, dolda installationer och det nya yttertaket av papp. I byggnaden finns ett café med tillhörande uteplats som är ett stort tillskott i statsmiljön och för strandpromenaden”.