Upprustat Norr Mälarstrand invigt

Vy över Norr Mälarstrand

Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd samt styrelseordförande i Stockholms Hamnar, har invigt första etappen av upprustade Norr Mälarstrand som nu blivit ett fantastiskt flanörstråk för turister och stockholmare samt de stävförtöjda fritidsskutorna på en del av sträckan.

Stockholms Hamnar verkar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare och turister. Arbetet med innerstadskajerna har pågått i många år och upprustning har skett av bland annat Skeppsbron, Strandvägen och Nybroviken. På Norr Mälarstrand har nu första etappen invigts och Strömkajen står på tur.

Stockholms Hamnar har många kunder längs innerstadskajerna. På Norr Mälarstrand har nu ett pilotprojekt genomförts med stävförtöjning. Detta innebär att fritidsfartyget har fören eller aktern mot kaj istället för långsidan. Det är dessutom möjligt att få el samt färskvatten från land samt att det kommer att bli möjligt att lämna avlopp direkt till kajen.

Hörnstenarna för arbetet med både kajer och fartyg är miljö, säkerhet och tillgänglighet.

– Äntligen har vi stävförtöjda fritidsskutor längs våra kajer. Detta gör de unika och vackra fritidsskutorna mer rättvisa, samtidigt som de flanerande på ett helt annat sätt får närkontakt med vattnet, säger Ulla Hamilton.