Stora Tullhuset klassas som en kulturbyggnad

Stora Tullhuset har utsetts av samfundet S:t Erik som en kultur- och byggnadshistoriskt intressant byggnad i Stockholm. Därför kommer huset att märkas med en informationsskylt.

Samfundet S:t Erik har sedan 1993 arbetat med information om arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Stockholm genom sätta upp de så kallade kulturhusskyltarna på fastigheter.

I Stora Tullhuset kommer det att finnas att ett fotografiskt museum, som blir Sveriges största. Invigning sker i maj 2010. Det kommer även finnas en restaurang, kryssningscenter och kontor.

På Stora Tullhusets skylt kommer det att stå:
”Stadsgården är jämte Skeppsbron Stockholms äldsta hamn och utvidgades successivt åt öster med sprängningar och utfyllnader, samt gods-järnväg. 1873 byggdes närmast Slussen ett stort magasin (”Maggan”) med sju våningsplan och 1889 uppfördes Lilla tullhuset, båda rivna omkring 1980. Stora tullhuset ritades av Ferdinand Boberg, vars typiska dekor ses vid portalen. Det stod klart 1910 och byggdes på 1912 och omkring 1930. År 1975 upphörde förtullningen, men Tullverket hade skola och arkiv i huset till 1990-talet. Längre österut låg Ersta tullhus och två packhus av trä, alla nu rivna.”

Mer information om skyltarna

De blå skyltarna är ett led i S:t Eriks arbete med att sprida kännedom om Stockholms historia, att väcka intresse för bevarandet av staden samt att verka för tillgodoseendet av historiska och konstnärliga krav vid staden omdaning och utveckling.