Fantastiskt kryssningsrekord i Stockholm

Kryssningssäsongen i Stockholm slår nytt rekord. När säsongen avslutas den här veckan har 440 000 kryssningspassagerare besökt Stockholm, vilket är 60 000 fler än under 2008.

Säsongens sista kryssningsfartyg Braemar ankommer till Stadsgården i Stockholm tisdag den 29 september. – 440 000 passagerare är en fantastisk siffra som visar vilken attraktionskraft Stockholm har som resmål. USA, Tyskland och Storbritannien är fortfarande de största kryssningsländerna, men 2009 års resultat visar att våra marknadsinsatser i Europa ger resultat, säger Josefin Haraldsson, Stockholm Visitors Board. De starkast växande marknaderna är Spanien och Italien, vilket sporrar oss att fortsätta satsa på kryssningsturismen.

Kryssningsresenärerna är en viktig och lönsam inkomst för staden. Dessa resenärer spenderar mellan 450 – 500 miljoner kronor i staden, cirka 1100 kronor per person.

Av säsongens kryssningspassagerare var 84 000 så kallade turnaround-passagerare. Det vill säga, en passagerare som antingen inleder eller avslutar sin kryssning i Stockholm. De är särskilt viktiga för besöksnäringen eftersom de genererar övernattningar i Stockholm.

– De senaste åren har Stockholms Hamnar satsat på nya kryssningsterminaler. En ny terminal öppnade i Frihamnen 2008 och under 2010 öppnar ännu en ny terminal i Stora Tullhuset vid Stadsgårdskajen. Den nya terminalen innebär att vi kan erbjuda passagerarna utökad service såsom turistinformation, café och shopping. Från och med våren 2010 öppnar dessutom fotomuseet Fotografiska. Ett museum med utställningar av några av världens mest respekterade fotografer, säger David Schubert vid Stockholms Hamnar.

De internationella kryssningsgästerna är nöjda med besöket i huvudstaden:

  • 87 procent var nöjda eller mycket nöjda med Stockholmsbesöket.
  • 73 procent säger att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att rekommendera en Stockholmssemester till en vän.
  • 89 procent tyckte att Stockholmsbesöket var över eller mycket över förväntningarna.
  • 82 procent var nöjda eller mycket nöjda med mottagarservicen i Stockholm.

Undersökningen bygger på 1200 intervjuer med kryssningsresenärer och genomfördes på uppdrag av Stockholm Cruise Network i samarbete med organisationen Cruise Europe.