Stockholms Hamnar minskar användningen av fossila bränslen med 90 procent

Stockholms Hamnar minskar sin användning av fossila bränslen med 90 procent genom att koppla upp sig mot Fortums fjärrvärmeverk i norra Värtahamnen. Samtidigt installeras ett datoriserat styr- och reglersystem för effektivare användning av resurserna.

Projektet innebär att värmepannorna i hamnverksamheterna i Värta- och Frihamnen ersätts med en direkt uppkoppling mot Fortums fjärrvärmeverk. Stockholms Hamnar räknar med betydande miljövinster. Fjärrvärmen består till minst 80 procent av förnyelsebar energi, och totalt kommer Stockholms Hamnar att reducera sin användning av fossila bränslen med 90 procent. Det motsvarar 3 600 ton koldioxid per år.

-  Stockholms Hamnar ligger långt framme i sitt miljöarbete, men samtidigt betraktar vi detta som en självklar investering. Många andra verksamheter behöver genomföra liknande arbeten och vi hoppas att andra följer efter det här exemplet, säger Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd samt ordförande i Stockholms Hamnar.

I stort sett samtliga fastigheter berörs av uppkopplingen, de stora magasinsbyggnaderna 1, 2, 3, 5, 6, samtliga mindre kontorsfastigheter och Banankompaniet. Samma installation kommer att genomföras i Magasin 4 som ägs av Lantmännen. I den nya kryssningsterminalen i Magasin 9 kommer bergvärme att installeras. Projektet slutförs under sommaren och investeringskostnaden uppgår till 20 miljoner kronor.