Spaning på hög höjd för årets Miljöbojspristagare

Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Chalmers tekniska högskola och Johan Mellqvist för en ny, världsunik metod att mäta fartygsutsläpp från luften.

Johan Mellqvists team på Chalmers har utvecklat en teknik för att upptäcka och mäta otillåtna utsläpp till sjöss. Och det görs allra bäst – från luften.

Mätningarna görs på två sätt, dels optiskt genom att mäta hur ljuset på vattnet reflekteras genom avgasröken, dels genom att flyga genom avgaserna för att ta ett gasprov. Den nya tekniken har fått stor internationell uppmärksamhet.

– Ett strålande exempel på ny teknik som kan leda till förbättrad miljöövervakning, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd samt styrelseordförande i Stockholms Hamnar.

Motiveringen lyder: ”Chalmers tekniska högskola och Johan Mellqvist har tilldelats Stockholms Hamnars Miljöboj 2008 för en unik flygburen metod att identifiera svavelhalten i fartygsbränsle.”

EU:s regler innebär att fartyg i Östersjön och Kattegatt måste använda bränsle med en maximal svavelhalt på 1,5 procent. Sjöfartsinspektionen har ansvaret att kontrollera fartygen och ett par hundra stickprov görs årligen. Inom de närmaste åren kommer kraven skärpas ytterligare.

– Utmärkelsen är mycket hedrande med tanke på att det görs många goda insatser för att förbättra sjöfartens effekter på miljön i Sverige. Jag tycker att priset markerar vikten av att införandet av nya miljöregler bör gå hand i hand med effektiv kontroll att reglerna efterlevs, för att uppnå bästa miljöeffekt, säger pristagaren Johan Mellqvist.

Om Miljöbojen

Miljöbojen är Stockholms Hamnars utmärkelse och instiftades år 2000 med syfte att premiera arbetet för hållbar utveckling inom sjöfarten. Utmärkelsen består av en boj i återvunnet aluminium samt ett diplom och delas ut vid en ceremoni i samband med Stockholms Hamnars traditionella sjöfartslunch.