Slutrapport om Navigator of the Seas anlöp

I samband med att Navigator of the Seas anlöpte Stockholms Hamnar den 9 juni 2007, utfördes noggranna undersökningar om hur fartyget påverkade skärgården och miljön. Det här var första gången som det genomfördes både teoretiska undersökningar i simulator och praktiska mätningar på plats.

- Eftersom skärgården är ett känsligt område ville Stockholms Hamnar och Sjöfartsverket undersöka och dokumentera de effekter som ett så pass stort fartyg har på denna miljö. Och vi är mycket glada över det positiva resultatet. Tidigare har många tyckt och trott, nu har vi äntligen fakta. Naturligtvis värnar vi om vår sjöfart, men vårt miljöarbete och vår verksamhets påverkan på närområdet är prioriterade och viktiga frågor för oss, säger Henrik Cars som är Hamn- och Trafikchef på Stockholms Hamnar.

I undersökningen har ett stort antal mätningar utförts av den reguljära trafikens vågeffekter på farledsstränderna för att tjäna som jämförelse inför besöket av Navigator of the Seas, då motsvarande mätningar utförts specifikt för detta fartyg.

Mätningarna har avsett dels amplituden för Bernoullivågorna (avsänkningen), dels amplituden för de divergerande Kelvinvågorna (svallvågorna). Mätningarna har utförts på 8 olika ställen längs leden, och materialet omfattar totalt cirka 250 mätningar på 35 olika fartyg exklusive Navigator of the Seas.

Resultatet visar tydligt att även ett fartyg av Navigators storlek kan framföras i Furusundsleden utan risk för skador på stränderna, under förutsättning att farten anpassas. Det krävs att fartyg av denna storlek sänker hastigheten betydligt på vissa känsliga passager, och gällande fartgränser är inte tillämpliga. Speciella restriktioner behöver därför utfärdas för enskilda fartyg med en storlek som överstiger den normalt tillåtna.