Kryssningsrekord i Stockholm

Kryssningssäsongen avslutas onsdagen den 24 september med att det spanska fartyget Empress* anlöper Stockholm. Sammanlagt har 265 kryssningsfartyg med cirka 365 000 passagerare besökt Stockholm i år, vilket är rekord.

– 365 000 passagerare är en fantastisk siffra som visar vilken attraktionskraft Stockholm har som resmål. USA, Tyskland och Storbritannien är fortsatt de största och viktigaste kryssningsmarknaderna, men nu ser vi också att våra marknadsinsatser i Europa ger resultat. De starkast växande marknaderna är Spanien och Italien, vilket sporrar oss att fortsätta satsa på kryssningsturismen, säger Peter Lindqvist, VD för Stockholm Visitors Board.

I våras öppnade en ny kryssningsterminal för internationella kryssningsturister i Frihamnen, vilket bidragit till att Stockholm blivit mer attraktivt som kryssningsdestination. I en internationell passagerarundersökning** om mottagarservicen anses Stockholm ha Europas bästa och världens näst bästa mottagande.

– Stockholm Cruise Center har tagits emot väl av kryssningspassagerarna. Nu kan vi välkomna besökarna på ett bättre sätt och de kan smidigt ta sig vidare till staden eller flygplatsen med bussar eller båtar, säger Christel Wiman, VD Stockholms Hamnar.

Stockholm Cruise Network arbetar med att sätta Stockholm på kartan över attraktiva kryssningsdestinationer. Inom nätverket har man arbetat långsiktigt med att arbeta in nya marknader och att öka antalet turnaround gäster, vilket innebär att passagerare inleder eller avslutar sin kryssning och därför ofta väljer att spendera en extra dag och natt i land.

– Trenden med fler fartyg från sydeuropa fortsätter under 2009, vilket är en medveten satsning inom nätverket. Motsvarande 16 och 8 procent av alla kryssningsbesökare kommer från Spanien respektive Italien, förklarar Josefin Haraldsson, projektledare Stockholm Cruise Network och Stockholm Visitors Board. 27 procent är amerikaner, 21 procent tyskar, 19 procent är britter, 5 procent kanadensare och 2 procent fransmän.

– Inför kommande säsong ser bokningsläget redan mycket bra ut. Vi tror på en fortsatt ökning av antalet kryssningsfartyg och turnarounds, säger Christel Wiman.

*Turoperatören DMC Sweden har undersökt turnaroundservicen bland Princess Cruises passagerare internationellt.

**Det är första året som fartyget spanska Empress anlöper Stockholm. Fartyget kommer från Tallinn, Estland och lägger till i Stadsgården, kaj 167 mellan klockan 09.30-16.20 onsdagen den 24 september för att sedan avresa mot Klaipeda, Litauen.