Kapellskärs Hamn inviger avloppsreningsverk

Nu tas det nybyggda avloppsreningsverket i bruk i Kapellskärs Hamn. Det ligger i hamnområdet och har uppförts av Stockholms Hamnar.

Reningsverket är byggt för att ta emot fartygens svart- och gråvatten på bästa sätt. Men anläggningen är väldimensionerad och har kapacitet för att även kunna användas av Norrtälje kommun.

– Kapellskärs Hamn genomgår en snabb utveckling och investeringar pågår för att möta de växande godsvolymerna. Miljö- och säkerhetsfrågorna är mycket viktiga och det nya avloppsreningsverket är en angelägen del i detta arbete, säger Christel Wiman, vd och koncernchef Stockholms Hamnar.

Projektering av avloppsreningsverket startade med konsultföretaget Sweco Viaks hjälp under 2004. Efter sedvanlig miljöprövning erhölls Miljödomstolens tillstånd sommaren 2006 varefter Anjobygg upphandlades för att uppföra reningsverket på totalentreprenad. Byggentreprenaden startade i februari 2007 och är nu klar att tas i bruk.

Reningsverket har en kapacitet på 1900 pe men kan enkelt ökas till 3000 pe. Utbyggnadsmöjligheter finns även för att i framtiden öka kapaciteten till 6000 pe.

– Att uppföra avloppsreningsverket var ett viktigt strategiskt beslut både för den framtida utvecklingen av Kapellskärs Hamn och för hela Rådmansölandet, säger Kjell Jansson, kommunalråd Norrtälje Kommun.