2007 nytt rekordår för Stockholms Hamnar

2007 var ytterligare ett nytt rekordår för Stockholms Hamnar. Totalt hanterades 6 750 000 ton färjegods och 45 000 TEU, containerenheter. Det innebär en ökning på 5 respektive 19 procent.

– Stockholms centrala placering i Östersjöregionen, en god konjunktur och en allt effektivare service i våra hamnar ger avtryck i statistiken, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef Stockholms Hamnar.
 
En stark tillväxt präglade handelsutbytet med Östersjöländerna. Mest framträdande var godstransporterna till och från Polen som ökade med hela 80 procent. Även godstrafiken till och från Finland ökade.
 
Ett annat affärsområde som visade stark tillväxt var containerhanteringen. Under året hanterades 45 000 TEU vilket innebar en ökning på 19 procent.
 
Under året reste 11 276 000 passagerare via Stockholms Hamnar som fortsätter att vara Östersjöns största mötesplats. Baltikumtrafiken ökade kraftigt men en liten minskning av den omfattande Finlandstrafiken innebar att passagerartrafiken låg på samma nivå som under de senaste åren.