Nyheter 2008

 • Spaning på hög höjd för årets Miljöbojspristagare

  Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Chalmers tekniska högskola och Johan Mellqvist för en ny, världsunik metod att mäta fartygsutsläpp från luften.

  Publicerad:

 • Passagerartrafiken över Östersjön ökar

  Hösten har varit riktigt bra för passagerartrafiken över Östersjön. Under oktober reste totalt 924 950 passagerare från Stockholms Hamnar (Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn) till Finland, Polen och Baltikum vilket är en ökning med hela 9 procent jämfört med samma månad förra året.

  Publicerad:

 • Kryssningsrekord i Stockholm

  Kryssningssäsongen avslutas onsdagen den 24 september med att det spanska fartyget Empress* anlöper Stockholm. Sammanlagt har 265 kryssningsfartyg med cirka 365 000 passagerare besökt Stockholm i år, vilket är rekord.

  Publicerad:

 • Arbetet för en minskad miljöpåverkan i Östersjön

  Sjöfarten regleras av internationella bestämmelser, bland annat MARPOL-konventionen, Helsingforskonventionen samt EU-direktiv. Det är dessa som ligger till grund för Sjöfartsverkets regler och föreskrifter.

  Publicerad:

 • Kapellskärs Hamn inviger avloppsreningsverk

  Nu tas det nybyggda avloppsreningsverket i bruk i Kapellskärs Hamn. Det ligger i hamnområdet och har uppförts av Stockholms Hamnar.

  Publicerad:

 • Stockholms Hamnar minskar användningen av fossila bränslen med 90 procent

  Stockholms Hamnar minskar sin användning av fossila bränslen med 90 procent genom att koppla upp sig mot Fortums fjärrvärmeverk i norra Värtahamnen. Samtidigt installeras ett datoriserat styr- och reglersystem för effektivare användning av resurserna.

  Publicerad:

 • 2007 nytt rekordår för Stockholms Hamnar

  2007 var ytterligare ett nytt rekordår för Stockholms Hamnar. Totalt hanterades 6 750 000 ton färjegods och 45 000 TEU, containerenheter. Det innebär en ökning på 5 respektive 19 procent.

  Publicerad:

 • Slutrapport om Navigator of the Seas anlöp

  I samband med att Navigator of the Seas anlöpte Stockholms Hamnar den 9 juni 2007, utfördes noggranna undersökningar om hur fartyget påverkade skärgården och miljön. Det här var första gången som det genomfördes både teoretiska undersökningar i simulator och praktiska mätningar på plats.

  Publicerad: