Stockholms Hamnar starkt på miljöområdet

Av världens 800 största hamnar är Stockholms Hamnar en av de främsta inom miljöområdet, enligt en internationell forskningsrapport från universitetet i Montreal.

Som enda nordiska hamn tilldelas Stockholms Hamnar den högsta miljöklassificeringen, tillsammans med sju andra hamnar. Stockholmsrederiet Wallenius Lines får i samma rapport gott betyg som ett av de mest miljömedvetna rederierna i världen.

– Vi är glada och stolta! Topplaceringen är ett kvitto på hårt och målmedvetet arbete och vi hoppas att det ska fungera som inspiration för hamnar i Sverige och resten av världen, säger Ulla Hamilton (m), ordförande i Stockholms Hamnar samt miljö- och fastighetsborgarråd.

Det är universitetet i Montreal som på uppdrag av Kanadas transportministerium har undersökt miljöarbetet i världens 800 största hamnar. Av dessa bedöms 33 hamnar som särskilt framstående. Tillsammans med bland andra Amsterdam, Vancouver och Livorno får Stockholms Hamnar, som enda hamn i Norden, den högsta miljöklassificeringen. Hamnarna bedömdes bland annat utifrån integrering och användandet av miljöstyrningssystem, pågående analys av miljöpåverkan och utvecklingsarbete.

– Fartygens miljöpåverkan i Stockholm har minskat kraftigt de senaste åren. Miljöförvaltningen i Stockholms stad, konstaterade nyligen i en rapport att emissionerna av kväveoxid och svaveloxid har minskat med cirka 40 respektive 60 procent på 10 år, samtidigt som det sker fler fartygsanlöp idag. Det pågår även ett arbete för att el-ansluta fartyg som ligger vid kaj, vilket minskar behovet av hjälpmotorer. Sedan länge tillämpas också ett rabattsystem för fartyg som använder bränsle med låg svavelhalt, säger Ulla Hamilton (m).