Kapellskär utnämnd som strategisk hamn

Kapellskär utnämns som strategisk hamn av regeringens utredare Bengt Owe Birgersson i en rapport om vilka hamnar som ska prioriteras få statligt infrastrukturstöd. Stockholm och Nynäshamn, som också ingår i Stockholms Hamnar, anses däremot inte vara i behov av statliga bidrag.

Hamnstrategiutredningen handlar om vilka godshamnar i Sverige som ska ges statligt finansierad infrastruktur i syfte att uppnå mer kostnadseffektiva godstransporter. Det gäller satsningar på vägar, järnvägar, kombiterminaler och annan infrastruktur.

– Vi är glada att Kapellskär, som visat sig ha en väldig potential, är utnämnd som strategisk hamn, väg 77 behöver byggas ut. Däremot är jag förvånad över att Stockholms Hamnars övriga hamnar, Stockholm och Nynäshamn inte är utnämnda, speciellt med tanke på att vi är Sveriges fjärde största godshamn och ledande passagerar- och kryssningshamn såväl i Sverige som i Östersjön, säger Christel Wiman, vd på Stockholms Hamnar.

– Jag ser inte att utredningen på något sätt skulle påverka våra stora omfattande utvecklingsprojekt. Det är inte bara i Kapellskär vi satsar, utan också inom Stockholms Stad och Stockholms Hamnar görs stora investeringar för Värtahamnen och Stadsgårdsterminalen. Likaså påverkas inte utbyggnaden av godshamnen på Norvikudden i Nynäshamn. Den strategiska satsningen står på egna ben och har aldrig utgått från att staten ska skjuta till några anslag, säger Christel Wiman.

– Oberoende av utredningen är det osannolikt att föreställa sig en utveckling där Sveriges konsumtions-, näringslivs- och politiska centrum med en snabbt expanderande sjöfart skulle kunna stå utan full lotsservice i sina hamnar, säger Christel Wiman.

Nu följer en remissrunda där en rad instanser ska säga sitt. Vi utgår från att regeringen kommer fram till samma slutsats som Stockholm stad, att alla Stockholms Hamnar - tre av fyra i Stockholms län - är strategiska hamnar i alla avseenden.