Godsrekord i Stockholms Hamnar

Godstransporterna till och från Baltikum och Polen via Stockholms Hamnar ökade kraftigt under förra året. Vid årets slut var ökningen 18 procent jämfört med 2005.

Ökningen av godstransporter till och från de nya EU-länderna Baltikum och Polen är förra årets stora framgång och innebär ett nytt rekord. Mer än 1,2 miljoner ton gods hanterades under 2006, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 2005.

- Det är naturligtvis jätteroligt. Ökningen är ett uttryck för den kraftigt växande handeln på Östersjön. Det är nu den ekonomiska tillväxten hos de nya EU-länderna slår igenom på allvar och gör avtryck här hos oss, säger Henrik Widerståhl marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Det svensk-finska handelsutbytet passerar till största delen Stockholms Hamnar, vilket också utgör den största godsmängden. Under 2006 hanterades närmare 5 miljoner ton, en ökning med tre procent från föregående år.

Totalt hanterades drygt 9 miljoner ton gods. Det inkluderar även Gotland-, Finland- och containertrafiken. Sammanlagt ökade godstransporterna med mer än 200 000 ton.

Passagerartrafiken via Stockholms Hamnar nådde i stort sett samma nivå som under rekordåret 2005.