Miljöbojen 2006 till Björn Carlson, Baltic Sea 2020

För sjätte året i rad delar Stockholms Hamnar ut Miljöbojen. I år tilldelas Björn Carlson priset som genom sin exceptionella donation möjliggjort grundandet av forskningsstiftelsen Baltic Sea 2020.

Priset utdelades under måndagen på Stockholms Hamnars årliga sjöfartslunch av styrelseordförande Ulla Hamilton, tillika miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholm stad. Motiveringen löd:

”Stockholms Hamnars Miljöboj har i år tilldelats Björn Carlson som genom en generös donation grundat stiftelsen Baltic Sea 2020 och därigenom möjliggjort ett internationellt, tvärvetenskapligt samarbetsprojekt för att nå konkreta resultat och skapa ett långsiktigt engagemang i arbetet för ett renare Östersjön.”

– Björn Carlson är mycket välförtjänt av priset. Det är ett unikt och exceptionellt initiativ, säger Ulla Hamilton.

En av de organisationer som medverkar i Baltic Sea 2020 är Världsnaturfonden.

– Stiftelsen ger med sina resurser och sitt fokus på konkreta åtgärder en verklig möjlighet att lösa de stora miljöproblem som finns i Östersjön. Det hade inte varit möjligt utan Björn Carlsons donation och initiativ, säger Lasse Gustavsson, chef Världsnaturfondens Östersjöprogram.

Om Baltic Sea 2020

Björn Carlson initierade stiftelsen 2005 genom en donation på 500 miljoner kronor. Stiftelsen driver ett tvärvetenskapligt program med syfte att inom 10-15 år påtagligt förbättra miljötillståndet i Östersjön. Pengarna används till svensk såväl som internationell forskning i miljöförbättrande åtgärder.

Om Miljöbojen

Stockholms Hamnars Miljöboj är en utmärkelse som syftar till att premiera arbetet för en hållbar utveckling inom sjöfarten. Den delas ut till en person eller en organisation som bidragit till en betydande miljöförbättring inom sjöfarten och/eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete. Utmärkelsen består av en boj i återvunnet aluminium samt ett diplom.