Rekordmånga kryssningar till Stockholm

Idag avslutas årets kryssningssäsong och passagerarna har aldrig varit så här många, närmare 228 000 kryssningspassagerare besökte Stockholm mellan maj och oktober 2005 fördelade på 259 anlöp. Det är en ökning med hela 25 procent i antal anlöp jämfört med säsongen 2004 då 210 000 passagerare kom till vår kungliga huvudstad fördelade på 208 anlöp.

Årets stora höjdpunkt var den 26 juli då Stockholm besöktes av hela åtta kryssningsfartyg.

- Att vi i år ökar med så många passagerare beror bland annat på att Stockholm och Östersjön har stark attraktionskraft, mycket att erbjuda och anses som en trygg destination, säger Martin Rosborg, vd Stockholm Visitors Board.

29 stycken fartyg (17 stycken 2004) valde att göra så kallade turnarounds vilket betyder att de antingen påbörjade och/eller avslutade kryssningen här. Dessa turnarounds är mycket viktiga för Stockholms besöksnäring då passagerarna oftast väljer att spendera några dagar i den stad där kryssningen påbörjas eller avslutas. Det gynnar hela besöksnäringen som till exempel; flygbolag, hotell, restauranger och shopping. I snitt brukar en kryssningspassagerare göra av med 1000 kronor per dag och en vanlig turist ligger på 455 kronor per dag.

– Stockholm har arbetat strategiskt med att marknadsföra Stockholm som kryssningsdestination under flera år och i år har vi haft inte mindre än tre nya rederier som gästat oss för första gången och de etablerade rederierna har i sin tur utökat sina besök. Det ser även mycket bra ut inför 2006 års säsong, redan nu har vi 235 anlöp inbokade till Stockholm varav 34 turnarounds, säger Claudia Quas, projektledare på ”Stockholm Cruise Network”.

Stockholm Cruise Network

Stockholm Cruise Network är ett nätverk grundat 2001 av Stockholm Visitors Board, Stockholms Hamnar, Luftfartsverket och SAS. Nätverket består av ett 50 tal företag inom kryssningsindustrin i Stockholm. Nätverket arbetar för att utveckla och marknadsföra Stockholm som kryssningsdestination till internationella rederier. Nätverket bidrar med information och service till kryssningsrederier, resebyråer, journalister samt passagerare.

Kortfakta 2005 års säsong

259 anlöp (228 000 passagerare)
29 turnarounds (25 000 passagerare)
Start: den 8 maj med Ocean Majesty, 500 passagerare
Slut: den 3 oktober med Nordkaap, 460 passagerare
Den 26 juli besöktes Stockholm av hela 8 kryssningsfartyg.
Största fartyg: Constellation 294 meter
Flest passagerare: Star Princess med 2 760 passagerare
Passagerarnas nationaliteter: Flest kommer från USA 31 %, Tyskland 18%, Storbritannien 17 %
Nya rederier 2005: brittiska Thomson Cruises, Tyska AidaCruises, spanska  PullmanTur