Ny teknik fick Miljöbojen 2005

Stockholms Hamnars årliga miljöpris, ”Miljöbojen”, har i år tilldelats Wallenius Marine AB, för deras arbete att minska fartygens miljöpåverkan.

”Miljöbojen” delades ut idag vid Stockholms Hamnars traditionella Sjöfartslunch till Wallenius Marine AB. Motiveringen löd; ”för engagemang och arbete med att utveckla samt använda nya rutiner och tekniker i syfte att minska fartygens miljöpåverkan”.

– Sjöfarten är en väsentlig del av vårt transportnät och miljöfrågorna kommer att vara en nyckelfråga inom transportlogistik i framtiden. Wallenius Marine AB uppfyller inte enbart de miljökrav som ställs, utan driver utvecklingen framåt och utvecklar alternativa metoder. Det är ett arbetssätt som vi vill uppmuntra, säger Malte Sigemalm, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Wallenius Marine AB arbetar aktivt med miljöfrågor på olika nivåer i företaget. Hela flottan använder marin diesel olja till hjälpmotorerna och lågsvavligt bränsle till huvudmotorerna. Det medför en mycket låg utsläppsnivå för svavel, ett snitt på 1,16 procent förra året, vilket kan jämföras med ett lagstadgat gränsvärde på 4,5 procent. Sopsortering och doseringskontroll för att reducera användningen av rengöringsmedel ombord är standard.

Som exempel på stora aktuella satsningar kan nämnas ett projekt där de med hjälp av bränsleceller, som drivs på metanol, försöker minska beroendet av hjälpmotorerna när fartygen ligger i hamn och på så sätt sänka sina utsläpps- och bullernivåer. De driver också ett projekt där de befuktar laddluften innan den sprutas in i motorn för att på så sätt minska fartygens kväveoxidutsläpp.

– Det är glädjande och inspirerande att få en uppmuntran på detta sätt. Vi har under många år försökt visa att man kan driva sjöfart på ett ansvarsfullt och miljömässigt bra sätt och Miljöbojen är ett tecken på att vi är på rätt väg säger Per Croner, VD på Wallenius Marine AB.

Fakta om Miljöbojen

Stockholms Hamnars Miljöboj symboliserar vår strävan att bidra till en hållbar utveckling inom sjöfartens område. Miljöbojen delas ut till en person, organisation, företag eller myndighet som genom sitt arbete bidragit till en betydande miljöförbättring inom sjöfarten och/eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete. Utmärkelsen består av en boj i återvunnet aluminium samt ett diplom.