Sortering av matavfall obligatoriskt 2021

Hösten 2019 beslutade Kommunfullmäktige i Stockholms stad att sortering av matavfall blir obligatoriskt från 1 januari 2021. Det här gäller restauranger, caféer, bagerier och storkök som lämnar sitt avfall i Stockholms stad. Alla som serverar fler än 25 portioner per dag blir alltså skyldiga att skilja matavfallet från övriga sopor.

Det här gäller även fartyg med servering ombord. Alla praktiska detaljer är långt ifrån lösta, och svar på alla frågor finns inte än, men Stockholms Hamnar vill redan nu flagga för att det här regelverket kommer.

Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel och bidrar på så vis till ett cirkulärt kretslopp. Mer om sortering av matavfall finns på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats (extern länk).

Från 1 januari 2023 omfattas alla verksamheter och hushåll i Stockholm av obligatoriet.