Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sortering av matavfall obligatoriskt 2021

Hösten 2019 beslutade Kommunfullmäktige i Stockholms stad att sortering av matavfall blir obligatoriskt från 1 januari 2021. Det här gäller restauranger, caféer, bagerier och storkök som lämnar sitt avfall i Stockholms stad. Alla som serverar fler än 25 portioner per dag blir alltså skyldiga att skilja matavfallet från övrigt avfall. Det här gäller även fartyg med servering ombord.

Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel och bidrar på så vis till ett cirkulärt kretslopp. Mer om sortering av matavfall finns på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats (extern länk).

Från 1 januari 2023 omfattas alla verksamheter och hushåll i Stockholm av obligatoriet.