Medvetna materialval med SundaHus

Materialval Sunda hus

I Stockholms Hamnar används verktyget SundaHus för att kunna göra medvetna och bra materialval i byggprojekt. SundaHus ger också tillgång till en digital informationsbank över fastigheternas innehåll. Det leder till bättre miljö och hälsa för hyresgästerna.

SundaHus kan beskrivas som en databas där ett stort utbud av byggmaterial, inklusive kemiska produkter som till exempel färg, lim och fogmassa, finns betygsatt utifrån miljö- och hälsopåverkan. Stockholms Hamnar strävar efter att i möjligaste mån bara använda produkter som har något av de två högsta betygen A eller B.

– Minskad miljöbelastning vid val av material är ett av Stockholms Hamnars miljömål. I vårt arbete med att nå det målet använder vi SundaHus, säger Ulrika Persson som är miljöspecialist på Stockholms Hamnar.

SundaHus innebär en trygghet för hyresgästerna

Stockholms Hamnar ställer krav på SundaHus i de upphandlingar som rör ny- och ombyggnationer. Innan ett projekt går igång hålls ett startmöte där entreprenörerna informeras om vilka krav som ställs. I varje projekt görs en så kallad miljörond där bland annat efterlevnaden av SundaHus kontrolleras. När projektet är avslutat ska en lista över allt material som använts sammanställas och ingå som en del av slutbesiktningen.

För Stockholms Hamnars hyresgäster innebär SundaHus en trygghet eftersom det minskar risken för att det ska finnas material och ämnen som har negativ inverkan på inomhusmiljön. Samma krav på SundaHus gäller även vid ombyggnationer som utförs i hyresgästens egen regi.

– Vi är ISO-certifierade och strävar efter att bedriva ett seriöst miljöarbete. Därför känns det självklart att vi ska ha kontroll över det material vi använder. Med hjälp av SundaHus blir det enklare att undvika material som anses som farliga i dag, avslutar Ulrika Persson.