Generellt om miljöåtgärder

Alla Stockholms Hamnars hamnar är så kallade allmänna hamnar. Det innebär att Stockholms Hamnar måste ta emot de fartyg som vill komma hit. Fartygen måste dock följa de villkor som gäller för verksamheten, till exempel buller- och utsläppsnivåer.

Stockholms Hamnar försöker även underlätta för kunderna att genomföra miljöförbättrande åtgärder, bland annat genom miljödifferentierade avgifter.

Stockholms Hamnar har cirka 12 miljoner passagerare som åker med färjor och kryssningsfartyg varje år. De har ett stort värde för Stockholmsregionen både vad gäller arbetstillfällen och konsumtion. De spenderar 5 miljarder kronor i regionen, fyller sju hotell varje dag hela året och sysselsätter 4 100 personer. De internationella kryssningsresenärerna spenderar cirka en halv miljard kronor under sommarsäsongen i Stockholm.

När det gäller färjorna som står för de absolut största volymerna, över 11 miljoner passagerare, är det lättare att genomföra miljöförbättrande åtgärder eftersom de går fram och tillbaka mellan två hamnar och kunden/fartyget är densamma. Där kan Stockholms Hamnar tillsammans med hamnarna på andra sidan Östersjön och färjerederierna genomföra investeringar i hamnar och på fartyg, och komma överens om de bästa lösningarna tillsammans på helt frivillig väg.

När det gäller kryssningsfartygen som kommer enstaka gånger och kanske bara en säsong är arbetet svårare. Fartygen och lösningar är unika och även om tekniken och utvecklingen går framåt finns inte effektiva lösningar och standarder. Kryssningsfartyg kräver oerhört stora effektuttag och lösningarna för att el-ansluta är ännu inte helt utvecklade. Det kommer nu även andra typer av lösningar som användning av bränsleceller, scrubber och så vidare.

Dialog pågår dock med kryssningsrederierna och många rederier tar också egna initiativ och gör stora investeringar i miljöförbättrande åtgärder som går mycket längre än vad lagar och regelverk föreskriver. Lagreglerna skärps också undan för undan, som till exempel ett svaveldirektiv som trädde i kraft för några år sedan. Det innebär att fartyg som trafikerar Östersjön inte får ha drivmedel med högre svavelhalt än 0,1 procent.

Viking Lines fartyg har varit el-anslutna sedan 80-talet och när Stockholms Hamnar bygger om hamnar, som till exempel Värtahamnen, utrustas dessa med moderna el-anslutningsmöjligheter.