Bunkra LNG i Stockholms Hamnar

Bunkringsfartyget Seagas vid utsidan av Viking Grace.

Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med LNG, Liquefied Natural Gas.

Idag bunkrar Viking Lines fartyg Viking Grace LNG i Stockholms Hamn. Viking Grace är unik eftersom hon är världens första stora passagerarfärja som drivs med LNG. Att bunkra ett fullskaligt passagerarfartyg med LNG har aldrig tidigare genomförts. Därför har logistiken och säkerhetsrutinerna runt bunkringen i Stockholm vuxit fram genom ett nära samarbete mellan gasleverantören AGA, Viking Line, Stockholms Hamnar och berörda myndigheter.

Bunkringen av Viking Grace

LNG transporteras med tankbil från AGA:s LNG-terminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm. Vid Loudden lastas ett bunkerfartyg med LNG från tankbilarna.

Bunkringen, som AGA och Viking Line ansvarar för, sker omkring sex gånger i veckan från bunkerfartyget som lägger till på utsidan av Viking Grace. Att man bunkrar från en båt beror på att färjan endast ligger inne en timme samt att trafikflödet till och från färjan störs mindre. Att bunkra från tankbil är inte möjligt under den korta tiden.

Ombord på Viking Grace förvaras naturgasen i flytande form i två LNG-behållare utombords på akterdäck där de övervakas av tillförlitliga system.

Miljövänliga Viking Grace

Viking Grace är ett av världens mest miljöanpassade fartyg. Tack vare att hon drivs av naturgas minskar utsläppen av klimatpåverkande, försurande och andra hälsopåverkande gaser samt partiklar med storleksordningen 25–90 procent jämfört med olja. Fyra energisnåla naturgasmotorer drar generatorer som via två elmotorer driver fartygets propellrar.

Varför LNG?

Östersjöområdet har klassats som ett särskilt känsligt område (ECA) där nya allt strängare regler införs avseende utsläpp i luften, utsläpp i havet och energieffektiviteten hos nya fartyg.

Från den 1 januari 2015 får fartygsbränslen som används på Nordsjön och i Östersjön endast innehålla 0,1 procent svavel. Det har FN:s sjöfartsorgan, IMO, slagit fast.

Utsläppskraven gäller endast ECA-områden. I de övriga europeiska sjöområdena och ute på världshaven gäller högre gränsvärden.

Med LNG i tankarna försvinner svavelutsläppen i princip helt. Jämfört med traditionella bränslen som diesel eller tjock brännolja reducerar naturgasen utsläpp av koldioxid med cirka 1/5 och kväveoxid med 4/5. Så gott som inga partiklar alls släpps ut.

Läs mer om LNG på Agas webbplats (extern länk)

Finns alternativ till LNG?

Andra sätt att möta EU:s kommande miljökrav är att fartyg installerar en teknik som renar avgaser. En så kallad scrubber kan rena avgaserna från svavel och katalysatorer (fordrar kemiska tillsatser) renar avgaserna från kvävedioxid. Andra alternativ är att köra på dyrare lågsvavlig diesel eller metanol.

Stockholms Hamnar ingår i projektet LNG in Baltic Sea Ports. Läs mer om samarbetet