Torbjörn styr Mälaren

Närbild på pegelmätaren, samt Torbjörn Granqvist i Hammarbyslussen

I arbetsuppgifterna ingår att undvika översvämning och att försöka hålla allt från kanotister till skärgårdstrafik nöjda med stadens vattenförhållanden. Vi följde Torbjörn Granqvist en dag på jobbet, i höstas.

– Det är en stor sjö. Det är jag som styr. Ibland känns det ganska överväldigande, säger Torbjörn Granqvist, som är ansvarig för regleringen av Mälaren.

06.55

Torbjörn Granqvist öppnar glasdörren mellan receptionen och det öppna landskapet på Stockholms Hamnars huvudkontor. Han gillar att vara på jobbet ganska tidigt. Det första han gör är att slå på datorn och kolla vattennivåerna i Mälaren. För närvarande mäts nivåerna på tre ställen: Hammarbyslussen, Linasundet i Södertälje och Västerås hamn.

07.30

Torbjörn har gått igenom mätresultaten och är redo att fatta dagens stora beslut: Öppet eller stängt? Stockholms Hamnar har i uppdrag av Stockholms stad att reglera nivån enligt gällande vattendom (riktlinjer för hur regleringen ska gå till) och manövrerar dammluckorna runt riksdagshuset och slussarna i Stockholm. Sjöfartsverket har i samråd med Stockholms Hamnar uppdraget att släppa vatten genom Södertälje sluss.

Dagens beslut är ganska enkelt.

– Vi har haft en fin höst med lite regn så vattennivån i Mälaren är låg. Alltså finns det ingen anledning att tappa ut vatten. Vi fortsätter att hålla dammluckor och slussar stängda, säger Torbjörn Granqvist.

08.00

Torbjörn får ett samtal från hamnstyrman Jonas Eriksson. Ett simmande fackeltåg ska arrangeras i Norrström och önskemålet är att vattnet inte ska vara strömt när själva simningen pågår vilket uppnås genom att hålla dammluckorna stängda.

– Periodvis har jag väldigt många olika intressen att ta hänsyn till. När det gäller vattnet i innerstan handlar det ofta om arrangemang som antingen vill ha strömt eller lugnt vatten. Vissa tävlingskanotister och laxfiskare är till exempel helt beroende av strömt vatten. När Citybanan skulle sänka ner sitt första tunnelrör fick jag hålla tappkanalen vid Karl Johan-slussen stängd under en långhelg mitt under vårfloden. Jag lyckades få till det inom ramen för vattendomen genom att tappa i Hammarby och Södertälje, men det var banne mig på vippen.

Ett viktigt ansvar är att hålla Mälaren fri från saltvatten eftersom sjön försörjer de kringliggande kommunerna med dricksvatten.

– Om vattenståndet i Saltsjön blir högre än i Mälaren måste samtliga luckor vara stängda. Saltvatten får inte tränga in i Mälaren och påverka sötvattensuttaget vid Stockholms vattenverk.

09.15

Torbjörn går ner till en av hamnens vita hybridbilar och kör iväg till Hammarbyslussen. Ungefär en gång i månaden brukar han kontrollera och byta papper i Hammarbyslussens pegelmätare. Pegelmätaren drivs helt mekaniskt och fungerar med en flottör vars rörelse registreras av mätaren. Numera är den främst en backup till den elektroniska mätningen.

09.35

När Torbjörn kommer fram till Hammarbyslussen går han först upp till hamnkontoret och hälsar på slussvakterna. På plats i det lilla huset som hyser pegelmätaren kan han konstatera att den troget jobbar på som den ska. Vattenståndet är mycket riktigt lågt: 4,10 meter, vilket är 5 centimeter under medelvärdet på 4,15 meter.

12.30

Torbjörn arbetar halvtid på hamn- och trafikavdelningen med Mälarens reglering och har även ansvar för att Stockholms Hamnar håller rätt djup vid sina kajer. Andra hälften av sin tjänst arbetar han som marknadskoordinator. I dag ägnar han en stund efter lunchen åt att sammanställa statistik om kundernas volymer vad gäller passagerartrafik och gods.

– Vi måste ha koll på våra kommande intäkter för att vi ska kunna göra korrekta prognoser och budgetera på ett bra sätt.

14.15

Förberedelser av morgondagens pressträff om Karl Johan-slussen. Den 80 år gamla slussen ska rivas, byggas om och breddas i samband med ombyggnationen av Slussen. Avtappningskapaciteten kommer att utökas från dagens 800 kubikmeter per sekund till 2000 kubikmeter per sekund. Det gör att till exempel tunnelbanan, riksdagshuset och annan strandnära bebyggelse får ett bättre skydd mot översvämning.

– Det har ju varit riktigt nära några gånger. År 2000 var det bara någon decimeter från att vattnet skulle skölja in i Gamla stans tunnelbana, så det är viktigt att vi får den här kapacitetsökningen.

16.00

Arbetsdagen är slut och Torbjörn tar trapporna ner till Stockholms Hamnars gym för ett träningspass tillsammans med några arbetskamrater.

– Jag har trivts otroligt bra på Stockholms Hamnar ända sedan jag började här 1991 och det är mycket tack vare den fina sammanhållningen med kollegorna.

27 helt fyllda Globen

Så mycket vatten tappar Torbjörn och de andra som jobbar med Mälarens reglering i genomsnitt ut per dygn från Mälaren till Saltsjön. Hur mycket som tappas ut varierar från år till år. När det var översvämningar i Stockholm år 2000 släpptes det under en period ut runt 100 Globen per dygn. Att fylla Globen med vatten från en vanlig hushållskran skulle ta cirka 40 år.

Läs mer om Mälarens reglering och varför vi har slussar