Sara och Anders testar ingenjörsarbetet

Sara Ferndahl och Anders Gyllensvärd framför en stapel containrar

Under våren 2019 testar Anders Gyllensvärd och Sara Ferndahl livet som ingenjörer på Stockholms Hamnar genom praktikprogrammet Tekniksprånget.

08.20

Efter att ha hämtat ett glas vatten i köket, slår sig Sara ner vid sitt skrivbord i det öppna kontorslandskapet på Stockholms Hamnars huvudkontor i Frihamnen. Mejlen kollas för att se om det dykt upp några möteskallelser eller annat som kräver hennes närvaro.

Sara sökte till Tekniksprånget i november 2018 efter att hon under ett halvår pluggat franska i Aix-en-Provence. Den 21 januari började hon på miljöenheten med miljöspecialist Ulrika Persson som handledare.

– Jag skulle inte beskriva mig själv som speciellt teknikfokuserad, men ingenjörsyrket är ju väldigt brett och det finns många olika arbetsuppgifter en ingenjör kan ha. Miljöfrågor intresserar mig och det är något som jag ser fram emot att få arbeta med under min praktik på Stockholms Hamnar.

08.50

Anders är på plats efter att ha fått skjuts av sina föräldrar från Danderyd där familjen bor. Han brinner för teknisk design i allmänhet och 3D-design i synnerhet, vilket är ett område han gärna vill jobba med i framtiden.

– Jag började på civilingenjörsprogrammet i teknisk design på Mittuniversitetet i Sundsvall direkt efter gymnasiet, men det passade mig inte riktigt. Efter Tekniksprånget vill jag gärna börja plugga igen, men behöver lite tid på mig att fundera på vilken inriktning jag ska välja.

09.30

Anders jobbar bland annat med att läsa igenom en handbok som behöver förbättras och uppdateras. Texten ska också kompletteras med information om Byggvarubedömningen. Det är ett system som gör det enklare att välja bra material i byggnader och anläggningar. Dessutom ska han se över skyltritningarna i Stockholms Hamnars hamnar och synka dem med verkligheten.

Sara har fått i uppgift att leta efter en utbildning som ska ge kunskap om när det kan finnas farliga ämnen i en byggnad så att en expert kan tas in och göra en bedömning. Nu har hon hittat ett företag som ska komma in med en offert på en utbildning som är skräddarsydd utifrån Stockholms Hamnars behov.

10.00

Sara deltar i ett möte om SundaHus som också är ett verktyg Stockholms Hamnar använder för att kunna göra medvetna och bra materialval i sina byggprojekt.

– Tanken är att jag löpande ska hjälpa till med att lägga in produkter både i Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Just det här var ett startmöte där entreprenören informerades om SundaHus och vad det innebär för dem.

12.10

Medan Sara plockar fram sin matlåda är Anders upptagen i ett lunchmöte med Viking Line kring de projekt som just nu pågår i Masthamnen.

14.00

För både Anders och Sara har det blivit tydligt att en stor del av Stockholms Hamnars verksamhet bygger på att arbeta i projekt. Anders smiter in i konferensrummet Barken för ännu ett möte. Den här gången är det ett projekteringsmöte om den nya passagerargången som ska byggas i Nynäshamns hamn.

Av sin handledare Mats Ekman får Anders i uppgift att föra protokoll över det som avhandlas. Bygglov, materialval och tekniska frågeställningar diskuteras med representanter från teknikkonsultföretagen Tikab och Rejlers.

15.00

Anders, Sara och Ulrika tar en rask promenad till containerhamnen en bit bort. Det är töväder och slaskigt så det gäller att navigera rätt bland vattenpölarna längs vägen. Målet är kranverkstadens kemikalieförråd där trion ska göra en inventering av vad som finns i hyllorna. Oljor, smörjmedel och diverse kemiska produkter med krångliga namn kontrolleras mot förteckningen i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

– Vi kom fram till att ett par produkter kan tas bort och några kan läggas till i Chemsoft. Dessutom kunde vi konstatera att det här förrådet var väldigt välorganiserat med bra ordning och reda, säger Ulrika.

16.30

Det skymmer ute och arbetsdagen lider mot sitt slut. I morgon är det fredag och för de båda tekniksprångarna innebär det ett avstämningsmöte både om veckan som gått och den som kommer. Stockholms Hamnar har mycket på gång och framtida ingenjörer som Anders och Sara kommer att vara hett efterfrågade, både här och i samhället i stort.

Det här är Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av Skolverket. På praktikprogrammet får de gymnasieelever som läst naturvetenskapliga ämnen och är under 21 år chansen att testa på ingenjörsyrket i praktiken.

I projektet deltar över 200 arbetsgivare, däribland Stockholms Hamnar, på över 100 orter runt om i Sverige. Syftet är att säkra framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.