Lotta och Ulrika i miljöns tjänst

Ulrika Persson och Lotta Solerud framför datorn på kontoret

De jobbar i medvind. För allt fler förstår allvaret. Vi följde Stockholms Hamnars miljöstrateg Lotta Solerud och miljöspecialist Ulrika Persson under en arbetsdag.

07.45

Den här onsdagen börjar på Stockholms Hamnars huvudkontor med en gemensam avstämning inför dagens arbete. Tillsammans utgör de – Lotta och Ulrika – Stockholms Hamnars miljöenhet.

– Vi är ett sammansvetsat team med lite olika kompetenser som gör att vi kompletterar varandra, säger Lotta Solerud.

– Miljöfrågorna kan vara ganska komplexa, till exempel när det gäller miljömål som ska uppnås i framtiden. Därför är det viktigt att ha någon att bolla med, säger Ulrika Persson.

– Sedan har vi även ett nära samarbete om miljöfrågor med kollegor på andra avdelningar, tillägger Lotta.

08.55

Ulrika tar regnet till trots cykeln till Stadshuset för ett möte med Stockholms stads klimatanpassningsgrupp med representanter för stadens olika bolag och förvaltningar. Ämnet för dagen är att göra en förstudie till en skyfallsplan. I takt med ökade klimatförändringar kommer nämligen skyfallen, alltså korta men väldigt kraftiga regn, att bli allt vanligare.

Under mötet diskuteras vad en skyfallsplan bör innehålla, till exempel fördelning av ansvar inom staden och vilka praktiska åtgärder som behövs för att göra Stockholm mindre sårbart.

10.00

Lotta åker också till Stadshuset tillsammans med kollegan och energitekniker William Olofsson för att delta i ett möte om energikartläggning. Stockholms stads bolag ska enligt ett lagkrav genomföra en översyn av energianvändningen för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi.

– Det är jättebra att träffas och lära sig av de andra bolagen. Det går alltid att hitta sätt att samarbeta på, säger Lotta.

Stockholms Hamnar har ett mål att minska energianvändningen med 50 procent mellan åren 2005 och 2025.

– Visst återstår en del men fastighetsavdelningen har till exempel minskat sin energianvändning med cirka 35 procent sedan 2005.

13.00

Ulrika är tillbaka på huvudkontoret och håller en introduktionsutbildning i SundaHus för projektledarna på fastighetsavdelningen. Stockholms Hamnar använder SundaHus för att göra medvetna materialval i sina byggprojekt. Ulrika går igenom rutiner och krav, visar databasens funktioner och ger deltagarna övningsuppgifter.

Samtidigt har Lotta ett möte med Gun Rudeberg, företagets bolagsjurist och chef för avdelningen Juridik och Samhälle, för att diskutera upplägg för den utredning om fossilbränslefri sjöfart som Stockholms Hamnar har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra. Staden har nämligen som mål att vara helt fritt från fossila bränslen år 2040.

Det är Gun som är huvudansvarig och syftet med utredningen är att ge förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för att nå målet om fossilbränslefri sjöfart 2040.

14.30

Ulrika har solcellsmöte med William och Lennart Lundberg, driftchef på fastighetsavdelningen. Stockholms Hamnar har hittills byggt fyra solcellsanläggningar, som finns i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn och Kapellskär. På mötet diskuteras vad som behöver ingå i rutinen för solcellsanläggningar och Ulrika följer upp vad som gjorts sedan föregående möte.

15.00

På eftermiddagen besöker Lotta en av Stockholms Hamnars hyresgäster som håller på att miljödiplomera sin verksamhet. Hyresgästen har en del frågor kring hur Stockholms Hamnar som hyresvärd arbetar med miljöfrågor.

– Det blev en mycket bra diskussion och jag fick med mig några frågor tillbaka, bland annat om möjligheterna att sortera ut matavfall.

16.30

Lotta och Ulrika har en kort avstämning kring Chemsoft – Stockholms Hamnars nya kemikaliehanteringssystem som gör det möjligt att se vilka produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. De konstaterar nöjt att nästan alla berörda medarbetare har fått utbildning i systemet och att gensvaret varit positivt.

– Övergripande känns det som att engagemanget för miljöfrågor stadigt går uppåt. När jag började jobba med miljöfrågor på 1990-talet kunde attityden vara att ”nu kommer de där miljömupparna igen”. I dag är jag på en arbetsplats där ledningen verkligen prioriterar miljöfrågorna och där alla tar miljöarbetet på allvar, säger Ulrika.