Annelie utvecklar hållbarhet

Annelie Olnils på kontoret

Med sina viktigaste frågor som ständiga följeslagare kryssar kvalitetschefen Annelie Olnils fram mellan kollegorna på Stockholms Hamnar. Hur skapar vi goda samarbeten? Hur får vi en effektiv och lönsam verksamhet samtidigt som vi tar nästa steg i hållbarhetsarbetet?

När IT-bubblan sprack 2001 lämnade Annelie Olnils uppstartsföretaget och hoppade på ett vikariat som informatör på Stockholms Hamnar. Huvudkontoret som då låg i Magasin 3 i Frihamnen stod i bjärt kontrast till den hippa IT-sektorn.

– Alla hade jättestora egna rum vilket effektivt begränsade kontaktytorna och mitt första intryck var att företaget var ganska gammalmodigt, säger Annelie Olnils.

Att utveckling av relationer skulle bli ett av hennes huvuduppdrag visste hon inte då. I början jobbade hon med klassiska informatöruppgifter som årsredovisningen, intranätet och tidningen VIA. Men som vanligt reflekterade hon mycket kring sig själv och människorna i sin omgivning. Hon slogs bland annat av den stora klyftan mellan tjänstemän och hamnarbetare.

– En dag när jag satt och fikade i hamnarbetarnas fikarum kom det in en äldre man och vände sig till min bekant med frågan: Vad gör hon här? Det var lite av en chock att han inte ens ville tilltala mig direkt. Såna erfarenheter påverkade mig att vilja jobba med den sociala miljön på arbetsplatsen, säger Annelie Olnils.

Ansvarar för kvaliteten

Med tiden började hennes arbetsuppgifter dra mer åt internkommunikation, affärsplanering och senare chefsutveckling. Parallellt med jobbet förkovrade hon sig genom universitetskurser i organisationsutveckling och psykologi. De senaste åren har ledarskapsutbildning och ekonomi stått på agendan. Sedan år 2009 är Annelie Olnils kvalitetsansvarig för Stockholms Hamnar.

I sysslorna ingår bland annat rollen som ”konferensgeneral”. Tre gånger om året samlar hon alla anställda på konferens. Kickoff i februari, affärsplanekonferens i september och uppföljning med julfest i december. Hennes mål med dessa megamöten är att skapa delaktighet och förståelse för hela verksamheten.

– Ett traditionellt upplägg är att alla avdelningschefer pratar en stund var. Men efter några år av powerpointpresentationer och medarbetare som bara får delta passivt är man ganska mätt på det. Nu är medarbetarna aktiva och fler än ledningsgruppen får komma till tals. Det finns sätt! Man hittar ett tema, funderar på vem som vill prata om det och tänker ut hur alla kan bidra. Senast satte vi ihop en kickoff om samarbete där vi delade upp medarbetare i mixade grupper. Sedan lät vi deltagarna diskutera samarbete på olika sätt och dela med sig av framgångsrika samarbeten.

Strategi för CSR

På senare tid har Annelie varit bolagets pionjär i arbetet med hållbarhet, mestadels ur ett socialt perspektiv. Nyligen avslutade hon arbetet med att ta fram en strategi för ansvarsfullt företagande, Corporate Social Responsibility eller CSR.

– När vi pratar om hållbarhet tänker vi ofta på ekonomi och kanske framför allt på miljö, vilket såklart är jätteviktigt, men vi kan också titta på hållbarhet när det gäller vårt sociala ansvar. Hur är vi mot varandra på arbetsplatsen? Hur skapar vi ett klimat där de anställda trivs och kan växa i sina roller? Hur ser våra relationer med omvärlden och våra intressenter ut? Hur ställer vi krav på socialt ansvar när vi upphandlar tjänster och varor och hur kopplar vi detta till en effektiv och lönsam verksamhet?

Strategin beskriver bolagets sociala arbete inom tre kategorier: Kunden och kundens kund, staden och samhället, samt medarbetarna.

– De största utmaningarna finns utan tvekan i de två första kategorierna, till exempel när det gäller uppföljning av arbetsmiljön hos leverantörer och att hjälpa Stockholms stad med att få arbetssökande från arbetsmarknadsförvaltningen i arbete eller praktik, säger hon.

Den rådande sociala hållbarheten för Stockholms Hamnar egna medarbetare är Annelie Olnils däremot nöjd med.

– Allting kan bli bättre, men jag upplever att vi bryr oss om varandra och gör vårt yttersta för att skapa ett väl fungerande ramverk för Stockholm och våra kunder.