Anna säkrar arbetsmiljön

Anna Källgården med kollegor på skyddsrond

Ombyggnationen av Värtahamnen är ett omfattande byggprojekt. Bland kranar, balkar och grushögar finns många riskfyllda arbeten. Anna Källgården är arbetsmiljösamordnare för Stockholms Hamnars tre utvecklingsprojekt.

Hennes uppgift är att följa upp entreprenörernas arbete och tillsammans med dem se till att arbetsplatsen blir säker. Med envishet, skarp blick och god förmåga till dialog bidrar Anna till en säkrare arbetsplats.

07.00

Anna Källgården kommer till Hangövägen 25 i Värtahamnen där Stockholms Hamnars projektkontor ligger. Anna sätter sig vid datorn och kollar mejlen. Övervägande delen är information från de nio olika entreprenörerna som är inblandade i Värtahamnsprojektet. Anna kommenterar en arbetsmiljöplan som en av entreprenörerna skickat över.

07.30

Anna hejar på Nichlas som är Stockholms Hamnars byggledare för den nya terminalbyggnaden. De byter några ord och går igenom dagens skyddsrond.

07.55

Anna passerar en säkerhetskontroll och kommer in på själva byggområdet. Hon styr kosan mot byggboden där företaget In3prenör, som är huvudentreprenör för terminalbyggnaden, har sitt platskontor.

08.00

Förutom Anna består gänget på skyddsronden av sex män från olika entreprenörer som jobbar med passagerarterminalen.

– Byggbranschen är alltjämt väldigt mansdominerad. Jag började jobba 1995 och kan inte påstå att det har blivit en större andel kvinnor sedan dess. För mig personligen är det inte ett problem. Man vänjer sig vid att det nästan bara är killar ute på byggarbetsplatsen och jag har alltid blivit respekterad och bra behandlad. I projektledningen är vi cirka 25 procent kvinnor, säger Anna.

08.15

Ronden börjar längs med den norra flanken av den nya terminalbyggnaden. Värtaterminalen blir större, ljusare och får en mer effektiv planlösning än den gamla terminalen. Passagerarna ska komma igenom incheckning och tull snabbt och smidigt. Terminalbyggnadens stomme är nästan klar. Alla stålfackverk är på plats och nästan alla glasväggar. Men mycket arbete återstår innan terminalen ska invigas sommaren 2016.

– Vi håller tidsplanen vilket förhoppningsvis innebär att vi slipper stressa för att bli klara i tid. När folk börjar stressa ökar risken för olyckor.

08.30

Ronden tar sig in i den stora byggnaden. Skyddsräcken och avspärrningar kontrolleras så att det inte finns risk för att falla ner eller risk för att komma för nära vid lyftarbeten. Att alla på arbetsplatsen håller ordning och reda samt har rätt behörighet och skyddsutrustning är andra viktiga saker att följa upp vid skyddsronden. Det mesta ser bra ut på dagens rond.

– Ytterst vilar ansvaret för säkerheten på entreprenören. Min roll är att vara samordnande och ge mitt perspektiv på säkerheten och arbetsmiljön.

Förutom de nio entreprenörerna är det 50 underentreprenörer inblandade i hela projektet. Totalt är det runt 300 yrkesarbetande som är engagerade just nu. Den ordinarie hamndriften pågår under hela byggtiden och det är en stor utmaning att få ihop all logistik. Hittills har inte fartygens tidtabell påverkats en enda gång, berättar Anna.

09.30

Möte på kontoret med de närmaste kollegorna. Anna är centralt ansvarig för arbetsmiljösamordningen. Tillsammans går de igenom statistik och aktuella ärenden.

I ett byggprojekt av Värtahamnens storlek utförs många arbeten som är riskfyllda. Men hittills har projektet varit nästan helt förskonat från allvarliga olyckor. En händelse som kunde ha fått allvarliga följder var när en krok i mobilkranen lossnade och föll ner mot hytten där kranföraren satt. Mannen blev skadad men är nu tillbaka i tjänst.

– Jag känner mig berörd varje gång det händer en svår olycka. Det är arbetsgivaren som har mest kontakt med den drabbade men även vi som äger projektet följer upp händelsen och ser om vi kan stötta på något sätt, säger Anna.

11.00

Lunch tillsammans med kollegorna.

12.00

Anna läser igenom och kommenterar handlingar som ska skickas ut i förfrågan om kommande delar i Värtahamnsprojektet. Hon ser till att Stockholms Hamnar som beställare av ett projekt ställer rätt krav på arbetsmiljöarbetet vid upphandlingen av entreprenörerna som ska utföra arbetet.

13.30

Anna promenerar ut till byggarbetsplatsen med kollegorna Anders och Johan.

– Vi är en grupp på nio personer som arbetar med KMA, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Det är ovanligt att beställaren satsar så mycket resurser på uppföljning och förebyggande arbete, men vi tror på upplägget och ser så här långt goda resultat.

14.00

KMA-möte med entreprenörerna som bygger det nya tullhuset. På mötet diskuteras aktuella händelser i projektet, till exempel vilka risker som finns med de arbetsmoment som just nu utförs, om några tillbud eller olyckor har inträffat och hur samordningen med omkringliggande delprojekt fungerar. Mötet avslutas med en skyddsrond.

16.04

Efter en sista stund vid datorn så lämnar Anna kontoret. Hon känner sig nöjd med dagen.

– Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Mina arbetsuppgifter är varierande med alltifrån att se till att vi förebygger risker när vi ritar den nya hamnen till att vara ute och prata med de som utför arbetet på byggarbetsplatserna. Det gäller att få fram budskapet; Arbetar vi på rätt sätt och tänker förebyggande så kan alla komma hem och må bra efter jobbet.