Marknads- och försäljningschef

Stockholms Hamnar söker en marknads- och försäljningschef för avdelningen marknad. Dina främsta utmaningar blir att utveckla bolagets marknadsarbete i hela logistikkedjan och befästa och stärka Stockholms Hamnars roll i branschen i internationell konkurrens.

Marknads- och försäljningschefen sitter i ledningsgruppen och har i den uppgiften att ta tillvara på hela bolagets behov. Arbetet spänner över hela företaget och kommer under ett antal år ha en tyngdpunkt riktad mot affärsområdet sjöfart.

Som marknads- och försäljningschef har du 3,5 underställda medarbetare. Flera kan bli aktuella då en ny marknadsavdelning byggs upp, på grund av tillkommande hamnkapacitet i Stockholm, Kapellskär och Stockholm Norvik.

Rollen som marknads- och försäljningschef

Rollen innebär att du måste vara proaktiv på en rad områden, samt ha en väl utvecklad känsla för vad som i ett helikopterperspektiv är gynnsamt för Stockholms Hamnar. Sammanfattat så har rollen följande uppgifter och behov av egenskaper för den person som ska nå målen med uppdraget:

 • Förmåga att bygga relationer.
 • Förhandla och träffa avtal med kunder.
 • Söka och attrahera nya kunder inom Stockholms Hamnars affärssegment avseende sjöfarten.
 • Proaktivt marknadsföra och sälja in Stockholm Norvik Hamn för Stockholms Hamnars räkning, men också tillsammans med containeroperatören Hutchison Ports.
 • Vårda och utveckla affärerna tillsammans med befintliga rederier.
 • Medverka till att det byggs upp tågpendlar till och från Stockholm Norvik.
 • Starkt bidra i arbetet med att bygga upp och stärka varumärket Stockholms Hamnar genom ett strategiskt och långsiktigt marknadsföringsarbete.
 • Förståelse och intresse av hållbarhet i alla dess dimensioner, från strategi till praktiskt genomförande.
 • Se ett helhetsperspektiv med många dimensioner för Stockholms Hamnars verksamhet.
 • Bidra till att Stockholms Hamnar är en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg.
 • Analysera och utveckla befintliga affärsmodeller.
 • Samarbeta och bygga nätverk för att stärka regionens besöksnäring och varuförsörjning.
 • Balansera samhällsnytta och lönsam affärsverksamhet.

Dina utmaningar som marknads- och försäljningschef

 • Utveckla Stockholms Hamnars marknadsarbete i hela logistikkedjan.
 • Befästa och stärka Stockholms Hamnars roll i branschen i internationell konkurrens.

Det här tar du med dig in i rollen

 • Stor kunskap inom området handel, logistik och transporter, helst vad gäller såväl sjöfart som väg och järnväg. Erfarenhet av tågpendlar är meriterande.
 • Mångårig erfarenhet av internationellt försäljnings- och förhandlingsarbete.
 • Förmåga att obehindrat arbeta på engelska.
 • Hålla i budgetprocesser och ha ledningsansvar.
 • Akademisk examen, gärna med inriktning på ekonomi, marknadsföring och försäljning, alternativt logistik.

Stockholms Hamnar har utvecklats starkt de senaste åren

Några viktiga händelser:

 • Den ombyggda Värtahamnen och den nybyggda Värtaterminalen invigdes 2016.
 • Startskottet för byggande av ny godshamn i Norvik gick 2016.
 • Om- och utbyggd Kapellskärs hamn invigdes 2017.
 • Överenskommelse om gemensamt förhållningssätt till el-anslutning har träffats med Tallinn, Helsingfors och Åbo.
 • Strömkajen har nominerat till Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt.
 • Genom målmedvetet hållbarhetsarbete gav Stockholms Hamnar 2016 för första gången ut en bestyrkt års- och hållbarhetsredovisning, som nominerats till Svenska Publishingpriset.
 • Nynäshamns hamn utrustades med en 260 m lång seawalk, en utvikbar brygga för utökad service och kryssningskapacitet.

Affärsområden inom Stockholms Hamnar

Inom Stockholms Hamnar är affären uppdelad i två huvudområden – sjöfart och fastigheter. Verksamheterna påverkar varandra och måste fungera tillsammans. Därför är det viktigt att ha kontroll över både kajer och hamnnära fastigheter.

Om avdelningen marknad

Avdelningen marknad har i dagsläget ett övergripande ansvar för koncernens intäkter på sjösidan och medverkar i framtagandet av bolagets marknads- och affärsplan. I arbetet ingår bearbetning, avtalsförhandling och löpande samarbete med kunder inom container-, ro-ro-, kryssnings- och färjetrafiken. Avdelningen samlar in, bearbetar och sammanställer trafikstatistik tar fram intäktsprognoser och intäktsbudget. Marknadsavdelningen kommer att ställas inför utmanande uppgifter de närmaste åren, inför att den nya hamnen Stockholm Norvik tas i bruk.

Om Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar arbetar för att utveckla Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken.

I Stockholms Hamnars ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Visionen är att Stockholms Hamnar ska uppfattas som Östersjöns ledande hamn – en välkomnande och affärsfrämjande partner med hållbarhet i fokus.

Med närmare 12 miljoner passagerare som åker med färjor och internationella kryssningsfartyg, plus 4 miljoner passagerare för hamn- och skärgårdstrafiken, är Stockholms Hamnar Sveriges i särklass största passagerarhamn.

Under 2016 passerade cirka 9 miljoner ton gods Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till Sveriges totalt sett tredje största godshamn. Under året har både roro- och containervolymerna ökat och den nya godshamnen Stockholm Norvik börjat byggas.

Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har 160 anställda och omsatte 800 mkr under 2016. Stockholms Hamn AB är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Läs mer om hur det är att jobba i Stockholms Hamnar

Vi ser fram emot din ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Stockholms Hamnar med GuReSearch, www.guresearch.se. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Skicka din ansökan och dina eventuella frågor till Birgitta Gure, birgitta.gure@guresearch.se.