Marknadsansvarig affärsområde gods

Tvådelad bild: Lastbil kör ombord på färja samt översiktsbild över ett färdigt Stockholm Norvik

Har du stor erfarenhet av gods- och logistiksektorn och ett brett kontaktnät i branschen? Stockholms Hamnars marknads- och försäljningsavdelning befinner sig i en expansiv fas och vi söker nu en ansvarig för affärsområdet gods.

Under 2017 passerade cirka 9,6 miljoner ton gods Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till Sveriges totalt sett tredje största godshamn. Under året har både roro- och containervolymerna ökat. Samtidigt bygger vi Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn. Läs mer om rekordåret

Rollen som marknadsansvarig gods

Rollen innebär att du behöver vara proaktiv på en rad områden, samt ha en väl utvecklad känsla för vad som är gynnsamt för Stockholms Hamnar. Sammanfattat så innebär rollen de här uppgifterna:

 • Ansvara för affärssegmentet frakt/gods
 • Bearbeta container- och roro-marknaden i syfte att nå nya kunder, med tyngdpunkten på vår kommande storhamn Stockholm Norvik Hamn
 • Utveckla Stockholms Hamnars samarbete med varuägare, speditörer och tågoperatörer både i import- och exportfrågor
 • Ansvara för löpande samarbete och utveckling med befintliga godskunder
 • Utveckla ett nära samarbete med vår containerterminaloperatör Hutchison Ports
 • Förhandla och upprätta avtal tillsammans med marknads- och försäljningschefen
 • Delta aktivt i budget, prognoser och affärsplaneprocesser
 • Analys och kommunikation av utfall av fraktsegmentet
 • Bistå stuveriorganisationerna i avtals- och förhandlingsfrågor
 • Omvärldsbevakning
 • Ansvara för diverse kundaktiviteter
 • Förbereda och delta i internationella mässor

Dina erfarenheter och färdigheter

 • God kännedom och erfarenhet av gods- och logistiksektorn och ett brett kontaktnät i branschen
 • Eget kundansvar som inkluderar avtalsförhandlingar
 • Försäljning med orientering mot lösningar med långa ledtider
 • Budget- och prognosarbete
 • Hålla föredrag och delta i mässor
 • Behärskar engelska väl, i tal och skrift

Erfarenhet (kommersiell) från spedition och järnvägstransporter är meriterande.

Det här är du

Sannolikt har du högskoleutbildning med inriktning på ekonomi, marknadsföring och försäljning, alternativt logistik. Tung erfarenhet kan eventuellt kompensera utbildning.

Du är en utpräglad lagspelare som utmanas av och tycker om att bygga relationer och driva dina säljande projekt mot målet, även om det tar lång tid. Du tar för dig och driver dina projekt öppet, transparent och prestigelöst. Blir någonting svårt så drar du dig inte för att kommunicera det, lika självklart som när allt går lätt och bra. När du utlovar en leverans av rapport, budget, eller vad det än må vara, så vet man att du också levererar det i tid. Du ser betydelsen av ditt jobb och skapar trygghet i din omgivning att du tar ditt jobb på största allvar.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en spännande och händelserik miljö med trevliga kollegor, intressanta arbetsuppgifter och bra personalförmåner. Du får möjlighet att arbeta på ett modernt företag med strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling.

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och att våra anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten. Läs mer om hur det är att jobba i Stockholms Hamnar (länk)

Vi ser fram emot din ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Stockholms Hamnar med GuReSearch, www.guresearch.se. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Skicka din ansökan och dina eventuella frågor till Birgitta Gure, birgitta.gure@guresearch.se.

Några viktiga händelser i Stockholms Hamnar de senaste åren

 • Om- och utbyggd Kapellskärs hamn invigdes 2017
 • Startskottet för byggande av ny godshamn i Norvik gick 2016
 • Den ombyggda Värtahamnen och den nybyggda Värtaterminalen invigdes 2016

Om marknads- och försäljningsavdelningen

Marknads- och försäljningsavdelningen har ett övergripande ansvar för koncernens intäkter på sjösidan och medverkar i framtagandet av bolagets marknads- och affärsplan. I arbetet ingår bearbetning, avtalsförhandling och löpande samarbete med kunder inom container-, ro-ro-, kryssnings- och färjetrafiken. Avdelningen har tre affärsområden – färjor och kryssningar, gods samt närsjöfart. Avdelningen samlar in, bearbetar och sammanställer trafikstatistik samt tar fram intäktsprognoser och intäktsbudget.

Marknads- och försäljningsavdelningens affärsområde gods kommer att ställas inför utmanande uppgifter de närmaste åren, inför att den nya hamnen Stockholm Norvik tas i bruk.

Om Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar arbetar för att utveckla Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken.

Visionen är att Stockholms Hamnar ska uppfattas som Östersjöns ledande hamn – en välkomnande och affärsfrämjande partner med hållbarhet i fokus.

Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har 167 anställda och omsatte 850 mkr under 2017. Stockholms Hamn AB är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.