Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Vision och mål

Vision

En hamn i rörelse – med ledorden modern, lönsam och levande

Mission

Vi säkerställer en lättillgänglig, effektiv och trygg förbindelse mellan land och hav

För att uppnå visionen finns fyra gemensamma mål för hela företaget:

Nöjda kunder

Genom närmare kontakt, tydligare kundansvar och kontaktvägar säkerställer vi kundnöjdheten, får insikt i kundens affär och kan lättare skapa värde.

Goda affärer

Goda affärer ger oss förutsättningar för en hög lönsamhet och hög resultatuppfyllelse. Med ett större intäktsfokus tar vi rätt beslut varje dag i takt med långsiktiga strategier.

Tydlig nytta

Vi har ett stort ansvar som grundar sig i skyldigheter och egen hög ambition för hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat.

Attraktiv arbetsplats

Vi är en attraktiv arbetsplats med öppen atmosfär samt en trygg och säker arbetsmiljö. Vi är stolta över vårt arbete och levererar kvalitet i nära samarbete med våra kunder och intressenter.

Som grund för företagets verksamhet finns en verksamhetspolicy som beskriver arbetet och ambitionerna med kvalitets-, HR & arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågorna. Stockholms Hamnar styrs även av Stockholms stads ägardirektiv samt gemensamma program och policyer från Stockholms stad.