Vision, mission & mål

Vision

Stockholms Hamnar är Östersjöns ledande hamn – en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus.

Mission

Stockholms Hamnar är en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg.

Affärsidé

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus. Detta gör Stockholms Hamnar genom att:

  • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårda och utveckla innerstadens kajer
  • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
  • vara en effektiv och lönsam partner

Gemensamma mål

Stockholms Hamnar har tre gemensamma mål:

  • Nöjda kunder – vi ska vara nära kunderna, sträva efter ömsesidig nytta, visa förtroende och ha stor tillförlitlighet i vår service.
  • Goda affärer – vi ska ha god kontroll på kostnader och intäkter, se möjligheter att skapa nya affärer och göra kloka prioriteringar.
  • Tydlig nytta – vi ska ta en nyckelroll för regionens logistik och besöksnäring och ha ett tydligt hållbarhetsarbete.

Till målen knyts varje år aktiviteter och mätetal för att på så sätt ta steg för steg i riktning mot visionen.