Bunkra LNG i Stockholms Hamnar

Bunkringsfartyget Seagas vid utsidan av Viking Grace.

Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med LNG, Liquefied Natural Gas.

Idag bunkrar Viking Lines fartyg Viking Grace LNG i Stockholms hamn. Viking Grace är unik eftersom hon är världens första stora passagerarfärja som drivs med LNG. 

Så här går bunkringen till

LNG transporteras med tankbil från AGA:s LNG-terminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm. Vid Loudden lastas ett bunkerfartyg med LNG från tankbilarna.

Bunkringen, som AGA och Viking Line ansvarar för, sker omkring sex gånger i veckan från bunkerfartyget som lägger till på utsidan av Viking Grace. Att man bunkrar från en båt beror på att färjan endast ligger inne en timme samt att trafikflödet till och från färjan störs mindre. Att bunkra från tankbil är inte möjligt under den korta tiden.

Ombord på Viking Grace förvaras naturgasen i flytande form i två LNG-behållare utombords på akterdäck där de övervakas av tillförlitliga system.

Varför LNG?

Östersjöområdet har klassats som ett särskilt känsligt område (ECA) där nya allt strängare regler införs avseende utsläpp i luften, utsläpp i havet och energieffektiviteten hos nya fartyg. Fartygsbränslen som används på Nordsjön och i Östersjön får endast innehålla 0,1 procent svavel. Det har FN:s sjöfartsorgan, IMO, slagit fast.

Utsläppskraven gäller endast ECA-områden. I de övriga europeiska sjöområdena och ute på världshaven gäller högre gränsvärden.

Med LNG i tankarna försvinner svavelutsläppen i princip helt. Jämfört med traditionella bränslen som diesel eller tjock brännolja reducerar naturgasen utsläpp av koldioxid med cirka 1/5 och kväveoxid med 4/5. Så gott som inga partiklar alls släpps ut.