Färjepassagerare spenderar 5 miljarder

Stockholms Hamnar genomförde 2012/2013 en undersökning med drygt 1 600 färjepassagerare som i samband med sin resa besökt Stockholm.

Drygt 11 miljoner färjepassagerare passerar Stockholms Hamnar årligen. Samtliga terminaler i Stockholms Hamnar som hanterar passagerartrafik ingår i undersökningen. Sex destinationer kan identifieras i undersökningen; Finland, Lettland, Estland, Polen, Ryssland och Gotland.

Resultaten visar bland annat att:

  • De färjeresenärer som besöker Stockholm bidrar med en direktkonsumtion i Stockholms län på 5 miljarder kronor.
  • Totalt besöker cirka 1,7 miljoner färjepassagerare Stockholm under ett år.
  • Varje besökare konsumerar i genomsnitt cirka 3 000 kr per besök.
  • 5 miljarder kronor motsvarar 19 procent av hela besöksnäringens omsättning i Stockholms län.
  • Stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 100 årssysselsatta i Stockholms län.
  • De Stockholmsbesökande färjeresenärerna använder cirka 360 000 hotellrum per år. Detta motsvarar 1 000 hotellrum om dagen, eller 7 fullbelagda hotell varje dag året runt.
  • 95 procent av besökarna är nöjda med sitt Stockholmsbesök.
  • 75 procent av besökarna tänker resa tillbaka till Stockholm igen.
  • Huvudsyftet med resan är att koppla av och roa sig på färjan enligt 41 procent av Stockholmsbesökarna.

Ladda ner rapporterna

Färjepassagerarnas betydelse för Stockholmsregionen (pdf)
Importance of ferry passengers for the Stockholm region (pdf)

Eller beställ rapporten genom att mejla till info@stockholmshamnar.se