Internationella kryssningar

Kryssningsfartyg som glider genom skärgården.

Stockholm är ett populärt resmål för internationella kryssningar. Kryssningsresenärerna är en viktig inkomst för Stockholm.

 

  2019* 

  2018 

2017

2016

2015

 Anlöp

287 268 263 230 247

  - varav turnaround 

74 67 73 57 53

 Passagerare  

 650 000   623 000   600 000   490 000   530 000 

*prognos 

Från 2016 kan Stockholms Hamnar erbjuda ny kajlösning för kryssningstrafiken i Nynäshamns hamn genom en så kallad seawalk, en hopfällbar rörlig gångbrygga. Läs mer om seawalken

Kryssningstrafiken genererar stora intäkter till Stockholmsregionen

En oberoende undersökning visar att kryssningsindustrin ger ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen. Läs mer om undersökningen

Miljön i fokus

Stockholms Hamnar har sedan länge anläggningar med god kapacitet för att lämna svart- och gråvatten. Många fartyg har egna reningsverk ombord, återvinning, sopsortering och när de inte har det kan Stockholms Hamnar stödja dem med detta arbete i hamn. Att lämna sopor ingår i hamnavgiften och de som lämnar sorterat får rabatt på avgiften.

Läs mer om hur kryssningsfartygen hanterar sitt avloppsvatten

Stockholms Hamnar arbetar även aktivt i samarbeten för att minska påverkan på miljön.

Läs mer om övriga samarbeten och nätverk

Rederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar.

Appen Cruise Stockholm

Appen visar inneliggande och väntade kryssningsfartyg i Stockholm och Nynäshamn. Med den ser du när kryssningsfartygen kommer, vid vilken kaj de lägger till samt bilder på och fakta om fartygen. Finns gratis för Iphone och Android.

Kryssningssamarbeten

Nätverket Cruise Europe

I Stockholm Cruise Network, ett nätverk genom vilket Stockholms Hamnar hanterar den mesta marknadsbearbetningen, arbetar vi med att sätta Stockholm på kartan över attraktiva kryssningsdestinationer. Målen är långsiktiga för att arbeta in nya marknader och att öka antalet turnaround, vilket innebär att passagerare inleder och/eller avslutar sin kryssning och därför ofta väljer att spendera en extra dag och natt i land.

Läs mer om Cruise Europe (extern länk)

Cruise Baltic

Stockholms Hamnar deltar i nätverket Cruise Baltic och har tillsammans med de andra länderna i Östersjön gått samman för att skapa ett attraktivt kryssningsmål. Tillsammans erbjuder nätverket en mängd destinationer, sevärdheter och upplevelser för alla typer av passagerare.

Läs mer om Cruise Baltic (extern länk)

European Cruise Council, ECC

ECC representeras av de ledande aktörerna inom kryssningsbranschen som agerar i Europa och Stockholms Hamnar är en av aktörerna som deltar. Rådet arbetar för våra och andra aktörers intressen i nära samarbete med EU-kommissionen och Europa parlamentet.

Läs mer om ECC (extern länk)

Skeppsagenter för kryssningsfartyg

Baltic Gateway
European Cruise Service
GAC Sweden AB
Ivar Lundh
SDK Shipping AB
Peter Lyth Shipping
T.R. Shipping Sweden AB

Turoperatörer

Baltic Gateway
DMC
European Cruise Service
Kuoni
Seascape
Stockholm Guide & Cruise Services AB
Tumlare