Internationella kryssningar

Kryssningsfartyg som glider genom skärgården.

Stockholm är ett populärt resmål för internationella kryssningar och kryssningsresenärerna är en viktig inkomst för staden. De här resenärerna spenderar varje år en halv miljard kronor i Stockholm, eller cirka 1200 kronor per person.

 

  2016 

2015

2014

2013

 Anlöp

230 247 264 278

 Passagerare  

 490 000   530 000   467 000   478 000 

 
Från 2016 kan Stockholms Hamnar erbjuda ny kajlösning för kryssningstrafiken i Nynäshamns hamn genom en så kallad Seawalk, en hopfällbar rörlig gångbrygga. 

Läs mer om seawalken

Miljön i fokus

Stockholms Hamnar har sedan länge anläggningar med god kapacitet för att lämna svart- och gråvatten. Rederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar. Många har egna reningsverk ombord, återvinning, sopsortering och när de inte har det kan vi stödja dem i hamn med detta arbete.

Läs mer om hur kryssningsfartygen hanterar sitt avloppsvatten

Stockholms Hamnar arbetar även aktivt i samarbeten för att minska påverkan på miljön.

Läs mer om övriga samarbeten och nätverk

Appen CruiseSthlm

Appen visar inneliggande och väntade kryssningsfartyg i Stockholm och Nynäshamn. Med den ser du när kryssningsfartygen kommer, vid vilken kaj de lägger till samt bilder på och fakta om fartygen. Finns gratis för Iphone och Android.

Kryssningssamarbeten

Nätverket Cruise Europe

I Stockholm Cruise Network, ett nätverk genom vilket Stockholms Hamnar hanterar den mesta marknadsbearbetningen, arbetar vi med att sätta Stockholm på kartan över attraktiva kryssningsdestinationer. Målen är långsiktiga för att arbeta in nya marknader och att öka antalet turnaround, vilket innebär att passagerare inleder och/eller avslutar sin kryssning och därför ofta väljer att spendera en extra dag och natt i land.

Läs mer om Cruise Europe (extern länk)

Cruise Baltic

Vi deltar i nätverket Cruise Baltic och har tillsammans med de andra länderna i Östersjön gått samman för att skapa ett attraktivt kryssningsmål. Tillsammans kan vi som agerar i Östersjön erbjuda en mängd destinationer, sevärdheter och upplevelser för alla typer av passagerare.

Läs mer om Cruise Baltic (extern länk)

European Cruise Council, ECC

ECC representeras av de ledande aktörerna inom kryssningsbranschen som agerar i Europa. Vi är en av aktörerna som deltar. Rådet arbetar för våra och andra aktörers intressen i nära samarbete med EU-komissionen och Europa parlamentet.

Läs mer om ECC (extern länk)

Skeppsagenter för kryssningsfartyg

Baltic Gateway
European Cruise Service
Ivar Lundh
SDK Shipping AB
Peter Lyth Shipping
T.R. Shipping Sweden AB

Turoperatörer

Baltic Gateway
DMC
European Cruise Service
Kuoni
Seascape
Stockholm Guide & Cruise Services AB
Tumlare