Container

Containerfartyg anländer till Frihamnen.

Container Terminal Frihamnen (CTF) ligger mitt i Stockholm. Oavsett om transporten ska norr, söder, väster eller till centrala Stockholm har du närhet till motorvägar och ringleder.

Containerterminalen ligger också i hjärtat av Sverige med hela Mellansverige inom räckhåll. Inom en 20 mils radie och tre timmar nås Sveriges största konsumtionsområde och mest företagstäta område med över tre miljoner invånare.

Samarbete med en global terminaloperatör

Den globala terminaloperatören Hutchison Ports driver containerterminalen i Frihamnen. Hutchison Ports kommer också att driva den nya terminalen i Stockholm Norvik Hamn när den öppnar 2020.

Läs mer om CTF

Läs mer om Hutchison Ports (extern länk)

Ny containerterminal öppnar 2020

I Sveriges största konsumtions- och företagstäta område bygger Stockholms Hamnar en ny modern hamn för hantering av rullande gods och container, Stockholm Norvik Hamn.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn

Besök containerterminalen

Om ditt företag, dina samarbetsparter eller andra aktörer i ditt nätverk är intresserade av hur det fungerar i en containerterminal är ni varmt välkomna på ett besök. Vi kan erbjuda er en guidning bland containrar, truckar och fartyg samt berätta mer om frakt via våra hamnar samt andra delar av Hutchison Ports och Stockholms Hamnars arbete.