Bulk

Stockholms Hamnar erbjuder ändamålsenliga kajer och farleder för att säkerställa regionens försörjning av bulkprodukter för uppvärmning och drift av motorfordon samt för byggnadsindustrins behov av insatsvaror.

Energiråvaror hanteras vid fyra olika anläggningar: Loudden, Värtan, Södra Hammarby och Hässelby Värmeverk. Anläggningen i Hässelby ligger vid en enklav till Stockholms hamnområde och verksamheten sköts av Fortum.