Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Nu har Stockholms Hamnar påbörjat arbetena med nya järnvägsanslutningen till Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, två nya gång- och cykelbroar, en ny vägbro över järnvägen och arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar ska dra en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer att gå under väg 73. Under byggnationen leds trafiken om till en ny tillfällig väg som ska gå via SRV:s fastighet väster om väg 73. Den nya tillfälliga vägen byggs under hösten 2018.

Det ska också byggas en ny gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelbro över väg 73. Den nya gång- och cykelvägen går via Åkervägen, en bro över väg 73 och nya järnvägsspåret och ansluter till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den nuvarande som går norr om SRV. Gång- och cykeltunneln som går under väg 73 kommer också att försvinna.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet för att möjliggöra åtkomst till Alhagen över det nya järnvägsspåret. De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk i samband med att bygget av järnvägen är klart.

Tidplan

Under sommaren 2018 startade arbetet med att bygga den tillfälliga vägen. Vägomläggningen sker under första halvan av oktober 2018. Arbetet beräknas vara färdigt under 2020.

Den nya tillfälliga vägen kommer att ha samma framkomlighet och hastighet som nuvarande väg 73.

När arbetet med den nya järnvägslinjen påbörjas kommer det att ske sprängningar. Sprängtiderna är 09.30 och 14.00. Då är vägen avstängd under tio minuter i taget.

Pågår just nu

Just nu pågår arbete det med förberedande arbeten för trafikomläggningen. Arbeten har även påbörjats för den nya gång- och cykelvägen, samtidigt som man jobbar med bergskärningen för tunneln längs med väg 73.

Vid järnvägen ligger en överlast för att ta ut marksättningarna.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Den gamla gång- och cykelvägen är omlagd. Istället går och cyklar man genom ett tillfälligt rör under den befintliga vägbron

Få SMS innan sprängning

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.