Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Nu har Stockholms Hamnar påbörjat arbetena med nya järnvägsanslutningen till Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, två nya gång- och cykelbroar, en ny vägbro över järnvägen och arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar ska dra en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer att gå under väg 73. Under byggnationen leds trafiken om till en ny tillfällig väg som ska gå via SRV:s fastighet väster om väg 73. Den nya tillfälliga vägen byggs under hösten 2018.

Det ska också byggas en ny gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelbro över väg 73. Den nya gång- och cykelvägen går via Åkervägen, en bro över väg 73 och nya järnvägsspåret och ansluter till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den nuvarande som går norr om SRV. Gång- och cykeltunneln som går under väg 73 kommer också att försvinna.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet för att möjliggöra åtkomst till Alhagen över det nya järnvägsspåret. De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk i samband med att bygget av järnvägen är klart.

Tidplan

Under sommaren 2018 startade arbetet med att bygga den tillfälliga vägen. Vägomläggningen sker under första halvan av oktober 2018. Arbetet beräknas vara färdigt under 2020.

Den nya tillfälliga vägen kommer att ha samma framkomlighet och hastighet som nuvarande väg 73.

När arbetet med den nya järnvägslinjen påbörjas kommer det att ske sprängningar. Sprängtiderna är 09.30 och 14.00. Då är vägen avstängd under tio minuter i taget.

Karta över pågående arbete vid väg 73

Pågår just nu

Vid väg 73 pågår just nu bygget av bron, som blir av att man gräver ut för järnvägen under väg 73. Man jobbar bland annat med spontning för att kunna schakta ur och grundlägga för bron. Utöver det jobbar man även med omdragning av kanalisationen för fibernätet samt omläggning av kommunens VA-ledningar under järnvägsbanken.

För den tunnel som järnvägen ska gå igenom bredvid väg 73 har man nu börjat spränga ut tunnelformen. Till en början spränger man ut lite i taget för att få till tunnelns form men när man har kommit lite längre in i tunnelskärningen kommer man göra större sprängningar, upp till sex meter i taget.

I Alhagen pågår återfyllning för det färdigsvetsade geomembranet. Geomembran är ett typ av tätskikt för att skydda vattentäkten från påverkan av järnvägslinjen. Dessutom borrar man för sprängning mot järnvägslinjen som ansluter mot hamnplan.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Den gamla gång- och cykelvägen är omlagd. Istället går och cyklar man genom ett tillfälligt rör under den befintliga vägbron

Få SMS innan sprängning

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.