Pågående och kommande arbeten

Arbetsområdet avgränsat med stängsel

Inom arbetsområdet för Stockholm Norvik Hamn pågår sprängningsarbeten, genomförs höga bergschakter och körs tung trafik. Området är därför farligt för allmänheten att vistas i. För att tydligt markera arbetsområdet har Stockholms Hamnar i samråd med Nynäshamns kommun satt upp ett stängsel. Stängslet tas ner i slutet av 2018. När arbetet är klart kommer en gång- och cykelväg att finnas i området med en övergång över järnvägen vid Blommentorp.

Karta över abetsområdet på Norvikudden

Jordförstärkande arbeten

På området där hamnen byggs finns stora områden med lera som behöver förstärkas för att marken ska kunna användas. Därför görs jordförstärkning genom att spruta ner en blandning av kalk och cement i leran. När detta arbete är klart våren 2017 läggs krossat berg ut över det förstärkta området så att ytan inte sätter sig när vägar och hus byggs.

Sprängningsarbeten

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att spränga bort berg på den blivande hamnplanen. Sprängningar görs också för järnvägen till hamnen. Stockholms Hamnar spränger till och från under cirka två år. Mycket av det berg som sprängs bort återanvänds sedan i projektet.

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Norvik Logistik- och Företagspark

Intill hamnen bygger NCC en Logistik- och Företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området sker successivt under minst 15 år.

Ett arbete som pågår är jordförstärkning på tomten som ligger nära riksväg 73. Det innebär att NCC förbereder och förstärker marken innan de kan bygga på den.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)

Infartsvägen

NCC påbörjar under hösten arbeten med anslutning av vatten och avlopp till kommunens nät. Dessa arbeten sker i anslutning till Norvikvägen vilket leder till att trafiken kommer att öka något.