Pågående och kommande arbeten

Nu är alla olika entreprenaddelar igång samtidigt på Norvikudden.

Bron på hamnplanen är det första som är klart i hamnen. Redan i mitten av september blev den slutbesiktigad och är därmed klar att börja använda.

Den första byggnaden, tullvisitationen, är nästan klar. Nu har man även påbörjat arbetet med fastigheterna som ska inhysa huvudbyggnaden och en verkstad. Totalt byggs fem byggnader som alla är viktiga för hamnens infrastruktur.

Vid kajen fortsätter arbetet med konstruktionen av påldäckskajen. Dessutom har man påbörjat arbeten med ramper för kajerna i roro-delen av hamnen.

På hamnplan har asfaltering och läggning av marksten påbörjats. Totalt ska det läggas 40 000 kvm marksten på hamnplan under vintern. Bron på hamnplan är som sagt färdig och det har också dykt upp flera nya belysningsmaster som ska lysa upp hamnplanen. Man jobbar även på med kanalisation. Till exempel har det lagts 5000 av totalt 25 000 meter OPI-rör.

Vid väg 73 har arbeten med tunneldrivningen där järnvägen ska gå igenom berget påbörjats. Dessutom jobbar man bredvid och under väg 73 där järnvägen ska passera, därav en trafikomläggning.

Omläggning av väg 73

Läs mer om omläggningen

Sprängningsarbeten

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att spränga bort berg på den blivande hamnplanen. Sprängningar görs också för järnvägen till hamnen. Stockholms Hamnar spränger till och från under cirka två år. Mycket av det berg som sprängs bort återanvänds sedan i projektet.

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Norvik Logistik- och Företagspark

Intill hamnen kommer NCC att bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området sker successivt under minst 15 år.

Ett arbete som pågår är jordförstärkning på tomten som ligger nära riksväg 73. Det innebär att NCC förbereder och förstärker marken innan de kan bygga på den.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)