Pågående och kommande arbeten

Officiell byggstart för Stockholm Norvik Hamn var 16 september 2016. Men redan i april påbörjades markarbeten på Norvikudden.

På området där hamnen byggs finns stora områden med lera som behöver förstärkas för att marken ska kunna användas. Därför görs jordförstärkning genom att spruta ner en blandning av kalk och cement i leran. När detta arbete är klart våren 2017 läggs krossat berg ut över det förstärkta området så att ytan inte sätter sig när vägar och hus byggs.

Sprängningsarbeten börjar

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att spränga bort berg på den blivande hamnplanen. Sprängningar görs sedan också för järnvägen till hamnen. Stockholms Hamnar spränger till och från under cirka två år. Det berg som sprängs bort återanvänds sedan i projektet.

Muddring

Från mitten av september till och med mars 2017 muddras lera bort från botten runt hela området. I samband med att vi muddrar kör arbetsbåtar till och från Norvik under hela perioden. Allt arbete med den nya hamnen utförs enligt de riktlinjer och villkor som projektet har att förhålla sig till.

Norvik Logistik- och Företagspark

Intill hamnen bygger NCC en Logistik- och Företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området sker successivt under minst 15 år.

Inledningsvis kommer det inte att hända så mycket på området då de flesta arbeten just nu är koncentrerade till den nya hamnen.

Ett arbete som pågår är jordförstärkning på tomten som ligger nära riksväg 73. Det innebär att NCC förbereder och förstärker marken innan de kan bygga på den.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)

Infartsvägen

NCC påbörjar under hösten arbeten med anslutning av vatten och avlopp till kommunens nät. Dessa arbeten sker i anslutning till Norvikvägen vilket leder till att trafiken kommer att öka något.

Informationsblad

Ladda ner senaste informationsblad (pdf), augusti 2016