Kontakt & mer info om Stockholm Norvik Hamn

Stockholm Norvik Hamn:

  • Byggs för både containerhantering och rullande gods.
  • Ligger fem mil söder om Stockholm.
  • Är granne med raffinaderiet Nynas AB och AGA:s LNG-terminal.
  • Kommer att ha ett vattendjup på som mest 16,5 meter. Det möjliggör anlöp från Östersjöns större fartyg.
  • Kommer att ha effektiva anslutningar till både väg och järnväg.
  • Blir, när hamnen är fullt utbyggd, cirka 44 hektar.
  • Kan hantera cirka 500 000 containers per år samt kunna ha en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods när hamnen är fullt utbyggd.
  • Byggstart 16 september 2016. Byggtiden är drygt tre år innan Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget år 2020.
  • Containerverksamheten kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största terminaloperatörer.

Studiebesök

För frågor om studiebesök, kontakta norvik@stockholmshamnar.se.

Frågor? Kontakta oss gärna:

Camilla Strümpel

Camilla Strümpel

Kommunikationschef

Telefon: 070-770 27 45
camilla.strumpel@stockholmshamnar.se

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg

Projektchef Stockholm Norvik Hamn

Telefon: 08-670 27 17
magnus.sjoberg@stockholmshamnar.se