Därför byggs hamnen

1. Stockholm växer

Stockholm Norvik Hamn tryggar effektivt varuförsörjning till Mälardalsregionen som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Med sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på en väl fungerande infrastruktur och hamnen är en viktig del av den utvecklingen. När Stockholm Norvik Hamn öppnar stänger containerterminalen i Frihamnen och platsen frigörs för stadsutveckling.

2. Fartygen blir större

Volymerna på både containerfartyg och fartyg för rullande gods ökar. Rederierna bygger därför allt större fartyg, vilket är bra för både miljö och ekonomi. Stockholm Norvik Hamn möter de behov som moderna fartyg har när det gäller djup, kajlängd, terminalyta och en kort och enkel insegling från de stora farlederna.

3. En hållbar hamn

Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transportslag. Den nya hamnen följer EU:s ambitioner att öka andelen sjötransporter sett till mängden transporterat gods. En ny och modern hamn, byggd med den allra senaste tekniken och med direkt anslutning till motorväg och järnvägsspår är en effektiv och hållbar transportlösning.

Se filmen om Stockholm Norvik: