Hitta på utrikesplan

Karta över utrikesplan i Nynäshamns hamn

Ledsagat och oledsagat gods ställs på olika ställen på utrikesplan. Allt gods måste vara bokat till nästkommande avgång.

Ledsagat gods till Polen respektive Lettland har också olika uppställningsområden.

Oledsagat gods får inte stå inom hamnområdet längre än 36 timmar.