Förändringar på utrikesplan

Karta över den nya utrikesplanen i Nynäshamns hamn

Under våren 2016 byggs utrikesplan i Nynäshamns hamn om. När det är klart ställs ledsagat och oledsagat gods på olika ställen.

Allt gods måste vara bokat till nästkommande avgång. Ledsagat gods till Polen respektive Lettland får också olika uppställningsområden. Oledsagat gods får inte stå inom hamnområdet längre än 24 timmar.

  1. Incheckningskontor
  2. Område för oledsagat gods/trailers
  3. Område för ledsagat gods till Polen
  4. Område för ledsagat gods till Lettland
  5. Område för personbilar

Ladda ner karta och information på engelska, lettiska, polska och ryska (pdf)