Upphandling

Per Garthon

Per Gorthon

Upphandlingschef

Telefon: 08-670 26 67
per.gorthon@stockholmshamnar.se

Cecilia Leiner

Cecilia Vestlin

Upphandlare entreprenader, varor och tjänster

Telefon: 08-670 27 33
cecilia.vestlin@stockholmshamnar.se

Anna Sundfeldt

Anna Sundfeldt

Upphandlare entreprenader, varor och tjänster

Telefon: 08-670 27 34
anna.sundfeldt@stockholmshamnar.se

Martina Näsman

Martina Näsman

Upphandlare

Telefon: 08-670 26 98
martina.nasman@stockholmshamnar.se

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Upphandlingsadministratör, direktupphandlingar

Telefon: 08-670 26 72
emma.karlsson@stockholmshamnar.se

Per Rydberg

Upphandlingschef stora projekt

Telefon: 08-670 26 66
per.rydberg@stockholmshamnar.se