Sjöfart & trafikledning

Anders Nordlund

Anders Nordlund

Hamnkapten

Telefon: 08-670 28 03
anders.nordlund@stockholmshamnar.se

Tor Wildenstam

Tor Wildenstam

Hamnstyrman & enhetschef Innerstadskajer

Telefon: 08-670 28 25
tor.wildenstam@stockholmshamnar.se

Anita Krafft

Anita Krafft

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 00
anita.krafft@stockholmshamnar.se

Peter Widell

Peter Widell

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 29
peter.widell@stockholmshamnar.se

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 26
jonas.eriksson@stockholmshamnar.se

Roger Backlund

Roger Backlund

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 31
roger.backlund@stockholmshamnar.se

Sebastian Cole

Sebastian Cole

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 30
sebastian.cole@stockholmshamnar.se

Håkan Björlingsson

Håkan Björlingsson

Terminalchef Värtaterminalen

Telefon: 08-670 28 64
hakan.bjorlingsson@stockholmshamnar.se

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Kravställare stora projekt

Telefon: 08-670 28 01
jonas.andersson@stockholmshamnar.se

Helge Yrjas

Helge Yrjas

Markansvarig

Telefon: 08-670 28 07
helge.yrjas@stockholmshamnar.se

Torbjörn Granqvist

Torbjörn Granqvist

Marknadskoordinator & ansvarig Mälarens reglering

Telefon: 08-670 26 53
torbjorn.granqvist@stockholmshamnar.se

Emma Åkerman

Emma Åkerman

Kryssningsadministratör

Telefon: 08-670 27 99
emma.akerman@stockholmshamnar.se

Johan Norberg

Johan Norberg

Terminalsamordnare

Telefon: 070-770 28 14
johan.norberg@stockholmshamnar.se

Niklas Lundkvist

Niklas Lundkvist

Chef energihamn Loudden & systemförvaltare ITS

Telefon: 08-670 28 09
niklas.lundkvist@stockholmshamnar.se

Lotta Modée

Lotta Modée

Trafikledare/administratör

Telefon: 08-670 28 24
lotta.modee@stockholmshamnar.se

Jens Berglund

Jens Berglund

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
jens.berglund@stockholmshamnar.se

Jonas Regnell

Jonas Regnell

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
jonas.regnell@stockholmshamnar.se

Karin Törnell

Karin Törnell

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
karin.tornell@stockholmshamnar.se

Lars-Peter Roos

Lars-Peter Roos

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
lars-peter.roos@stockholmshamnar.se

Mathias Karlsson

Mathias Karlsson

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
mathias.karlsson@stockholmshamnar.se

Sandra Berggren

Sandra Berggren

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
sandra.berggren@stockholmshamnar.se

Jonas Sjögren

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
jonas.sjogren@stockholmshamnar.se

Petra Berns

Petra Berns

Trafikledare

Telefon: 08-670 28 10
petra.berns@stockholmshamnar.se

Sam Victorin

Sam Victorin

Trafikledare & projektkommunikatör Stockholm Norvik

Telefon: 08-670 28 10
sam.victorin@stockholmshamnar.se