Vad händer och när?

Kapellskärs hamn från luften sensommaren 2016

245 meter splitterny pir och en nästan fördubblad hamnplan med kraftigt uppdaterade lösningar för logistik och säkerhet. Efter tre års ombyggnad har Kapellskär blivit en toppmodern hamn där de allra största kombinerade gods- och passagerarfartygen kan gå in.

2017

Februari

En av de sista milstolparna i utvecklingsprojekt är nu klar. Båda pirerna är i drift och Kapellskärs hamn har gått från tre till fem moderna fartygslägen. Trafiken är också i gång på både södra och norra hamnplan. Läs hela rapporten här. (pdf) 

2016

December

Renoveringsarbetet av gamla piren går mot sitt slut. Snart har Kapellskär fem moderna kajlägen. Tredje speditionsbyggnaden är färdigbyggd och hyresgästen DFDS flyttar in under januari. Läs hela rapporten här. (pdf) 

Oktober

Efter att fartygstrafiken flyttats över till nya piren har renoveringsarbetet påbörjats av gamla piren. Vattenbilning av undersidan pågår samtidigt som muddringsarbetet med rivning av gamla erosionsskydd. En ny miljöstation står klar där rederierna ska kunna lämna sitt avfall från fartygen och sorterat i flera olika fraktioner. Läs hela rapporten här. (pdf) 

Augusti

Arbetet med att färdigställa det pumphus som bland annat ska hantera nya piren pågår. En miljöstation har påbörjats där rederierna ska kunna lämna avfall från fartygen sorterat i flera olika fraktioner. Läs hela rapporten (pdf)

Juni

Den nya piren på 245 meter, som ger Kapellskärs hamn två nya moderna kajlägen, är i drift. Speditionsbyggnaderna har fått hyresgäster och den nya incheckningslinjen fungerar strålande. Läs hela rapporten (pdf)

Juni

Nya piren och dykdalben är klara och ramperna intill är på plats. Provanlöp sker under början av juni. Speditionsbyggnaderna är färdigställda, likaså den nya incheckningslinjen. Läs hela rapporten (pdf)

April

Allt betongarbete av nya piren och dykdalben är klart och nu väntas montage av fendrar och pollare. Speditionshus och incheckningslinjer på hamnplan håller på att färdigställas. Det märks att projektet är inne på sista året.  Läs hela rapporten (pdf)

Februari

Kapellskärs utvecklingsprojekt är inne på sista året och nya hamnen börjar ta form. Hela överdäcket på nya piren är klart och markarbete för busshållplatser och gångytor har påbörjats. Läs hela rapporten (pdf)

Januari

Speditioner och incheckningskurer växer fram på hamnplan. Betongarbeten pågår på nya piren, fyra av sex etapper är klara.
Läs hela rapporten (pdf)

2015

November

Pålningen för nya piren är nu klar, totalt har 257 pålar sänkts ner i vattnet. Påfartsramper till piren, några av de största i sitt slag i Europa, är levererade och installerade. Två stora milstolpar i utvecklingsprojektet. Läs hela rapporten (pdf)

September

Pålning för den nya piren fortlöper. 70 procent av alla pålar är borrade och slagna. Under början av hösten ligger fokus på att göra klart pålning, betongarbeten och uppsättning av isskydd. Samtidigt monteras även påfartsramper till piren. Läs hela rapporten (pdf)

Juni

Alla stödmurselement är nu nedsänkta i vattnet och utfyllnaden bakom är klar. Pålningen av nya piren har nått halvvägs och läggning av marksten pågår på hamnplan. Läs hela rapporten (pdf)

April

Pålning av ny pir har påbörjats. Den nya delen av norra hamnplan är färdigställd och är i trafik. Viking Lines och Finnlinks personbilsincheckning har flyttar temporärt till norra delen av hamnplan, likaså DFDS och Tallink Siljas lastbilstrafik. Läs hela rapporten (pdf)

Mars

Två tredjedelar har återfyllts bakom stödmurselementen och gjutning av resterande element är nu klart. Pålning för ny pir påbörjas i april. Stålstommen till tullhuset är på plats och under mars gjuts sockeln så fasaden kan börja monteras. Läs hela rapporten (pdf)

Januari

Nu återfyller vi bakom de stödmurselement som lyftes ner innan årsskiftet. Samtidigt fortsätter gjutningar på land av fler element till återstående kajdelar.
Läs hela rapporten (pdf)

2014

December

De stödmurselement för ny kaj som gjutits av Boskalis under hösten lyfts ner i vattnet. Ut- och ombyggnaden av hamnplan har startat. Pumphus och reservoaren byggs för att erbjuda färskvatten till fartygen. Läs hela rapporten (pdf)

16 september

Byggtrafiken kommer att öka under hösten. Boskalis gjuter stödmurar. Peab har börjat röja sly och börjar nu med schaktning för utbyggnad av norra hamnplan. Läs hela rapporten (pdf)

16 april

Vid lotshamnen pågår avslutande arbeten med markanläggning och ledningsdragning. Beräknas vara klart innan juli. Norrtälje kommun lägger VA-ledningar till lotshamnen och gör mindre sprängningar. Läs hela rapporten (pdf)

24 februari

Vågbrytare för den nya lotshamnen anläggs med utfyllnad av sprängsten. Arbetet med kajkonstruktion fortsätter. Längs med strandlinjen pågår arbetet med erosionsskydd. Området runt det framtida nya tullhuset fylls upp med sprängsten. Läs hela rapporten (pdf)

5 februari

Nu pågår finputsning av muddringen i hamnen. Vecka 7 kommer stödmurar i betong som ska monteras i lotshamnen. Läs hela rapporten (pdf)

13 januari

Enstaka sprängningar kan förekomma dagtid. Uppbyggnad av vågbrytare för den nya lotshamnen pågår. Arbete med erosionsskydd pågår längs med strandlinjen. Viken fylls ut med sprängsten från området. Läs hela rapporten (pdf)

2013

16 december

Arbetet med att bygga den nya lotshamnen pågår, utfyllnad av vågbrytare med sprängsten från området. Sprängningar sker under dagtid till mitten av januari 2014. Uppehåll 23-29/12. Läs hela rapporten (pdf)

8 oktober

Mellan fastland och den lilla bergknallen söder om Myntarbyholm har en flytande siltgardin lagts ut för att skydda viken från eventuell slam. Läs hela rapporten (pdf)

4 oktober

Muddringsarbeten pågår dygnet runt året ut. Sprängningar kommer att ske två gånger per dag. Läs hela rapporten (pdf)

4 september

Stubbrytning och vegetationsborttagning sker. Norrtälje kommun lägger VA-ledningar till Gräskö/Marö. Läs hela rapporten (pdf)

27 juni

Ytor asfalteras och skogsavverkning sker. Läs hela rapporten (pdf)