Vi bygger om i Kapellskärs hamn

Visionsbild över Kapellskärs hamn när den stora ombyggnaden är klar

Efter mer än 55 år som en av Sveriges största godshamnar behöver Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras.

I Kapellskär pågår ett utvecklingsprojekt som sträcker sig på tre år, 2013-2016.
Med fyra färjelägen byggda på 60- och 80-talet och en trend där fartygen ökar i storlek var det dags att förnya hamnen.

Syftet med ombyggnaden

  • Modernisera och effektivisera hamnen
  • Förbättra miljö och säkerhet
  • Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar
  • Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn

Kapellskärs Hamn ska bli en hamn med största möjliga manövrerbarhet och sjösäkerhet. Miljöpåverkan ska också minskas. Det blir möjligt genom en ny pir med en längd som gör det möjligt för moderna fartyg att anlöpa.

Se filmen om hur den nya hamnen växer fram:

Se även lägesrapporten från 2014 (extern länk)

Den nya hamnen

För att få en säkrare, mer miljömässig och en bättre hamn ur arbetsmiljöperspektiv har markytorna utökas. Det gör att trafikflödet optimeras och genom att modernisera faciliteterna för el, vatten och källsortering av avfall.

Den ombyggda hamnen omfattar en ny pir med två färjelägen i hamnens södra del, ett ombyggt färjeläge i hamnens mellersta del och den nuvarande piren med två färjelägen i hamnens norra del. Efter ombyggnad kommer hamnen att ha fem moderna färjelägen. I söder och angränsande till hamnen finns en ny lotshamn.