Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Porten mot världen - då och nu

Arbetare bland mängder av bananer i Banankompaniet 1952

År 1919 inrättades Stockholms frihamn. Den hade sin blomstringstid under 1950-talet, som Stockholms stora lagringshamn med många magasin och kranar. Hit importerades varor från hela världen, som kaffe, frukt, fisk och kött och annat som lagrades här tullfritt.

Här fanns Banankompaniets anläggning med mognadsrum för bananer, och det som i det hus Nasdaq OMX sitter i idag var en sammansättningsfabrik för Ford-bilar som fraktats med båt från USA. Här kan du läsa mer om Frihamnens historia (extern länk)

Frihamnsfunktionen upphörde i mitten av 1990- talet och bakom fasaderna till de gamla spannmålsmagasinen och kylutrymmena sitter i dag bland annat produktionsbolag som arbetar med film och tv. Med Frihamnens anrika byggnader från tidigt 1900-tal gör sig historien ständigt påmind. Här formar sig nu Stockholms nya innovativa affärshub där en hundraårig entreprenörsanda sitter i väggarna.

Foto: Stockholmskällan