Möt några hyresgäster

 • Ulla Ressel på kontoret

  Ulla på Ressel Rederi

  Ulla Ressel, vd på Ressel Rederi, som är hyresgäst i det nya sjöfartsklustret Stockholm Maritime Business Center i Magasin 3.

 • Porträtt av Mats Åkerberg

  Mats på Stockholms Auktionsverk

  Mats Åkerberg, avdelningschef för kundtjänst och logistik på Stockholms Auktionsverk, som hyr 4000 kvm i Magasin 5 i Frihamnen.

 • Oskar Nielsen i Sellpys lagerlokaler

  Oskar på Sellpy

  Oskar Nielsen, operativ chef och medgrundare till Sellpy, som hyr 2300 kvadratmeter lager och 350 kvadratmeter kontor i Magasin 6 i Frihamnen.