Möt några hyresgäster

  • Porträtt av Mats Åkerberg

    Mats på Stockholms Auktionsverk

    Mats Åkerberg, avdelningschef för kundtjänst och logistik på Stockholms Auktionsverk, som hyr 4000 kvm i Magasin 5 i Frihamnen.

  • Oskar Nielsen i Sellpys lagerlokaler

    Oskar på Sellpy

    Oskar Nielsen, operativ chef och medgrundare till Sellpy, som hyr 2300 kvadratmeter lager och 350 kvadratmeter kontor i Magasin 6 i Frihamnen.